De Operators over de 'Het vergt nogal 'Ik heb er veel wat inspanning aan gehad' 'Zes weken is echt te krap of deze opleiding voor iedereen, ook voor teamleiders, wel verplicht moet zijn, en of iedereen hetzelfde moet leren. Wat moet iemand in de dozenstraat met kennis over breukglas- sproeiers? Of is het in het licht van het ketendenken juist goed om bij elkaar over de muurtjes te kijken? Ton pleit voor het laatste. En wat betekent de belofte van de bedrijfsleiding om maatwerk te leveren? Gaan we bijvoorbeeld mensen die nog niet goed Nederlands lezen opleiden zonder leerboek? Of Appie (Abdullah) Ozdamir (27, werkt bijna Heineken): "Ik ben bijna klaar met de werk 7 jaar bij Heineken): "Om van 01 naar 02 te plek-opleiding voor de Multipacker machine. kunnen gaan, deed ik de driedaagse opleiding Een vrij technische opleiding die je in circa MCK. Maatschappijleer, zeg maar. Dat was erg 1,5 jaar zelfstudie doet. Elke maand lever je leuk om te doen. We hebben het over politiek opdrachten in. Soms kun je die vanuit de prak gehad, over normen en waarden, maar je tijk beantwoorden, soms vanuit de boeken, en leert bijvoorbeeld ook meer over computers. soms moetje het met een monteur uitzoeken. Ik heb er veel aan gehad, bijvoorbeeld in over jan van de Kraan (46, werkt al 27 jaar bij leg met collega's. Dan gebeurt het wel eens datje allemaal wat anders wilt. In de cursus leer je om te gaan met dat soort verschillen. Daarnaast heb ik al drie werkplekopleidingen gedaan, en de kwaliteitsopleiding, maar die werd na twee keer afgebroken en is nu uitge steld tot half augustus." Henk Beuving (32, werkt 6 jaar bij Heineken): "Ik heb de pilot voor de kwaliteitsopleiding ge daan; drie keer twee lesdagen verspreid over zes werkweken. Best pittig. Je moet namelijk nogal wat opdrachten doen tussen de lessen door, zoals het nemen van monsters. Daar zijn die zes weken echt te krap voor. Wij hebben er daarom voor gepleit de opleidingsdagen meer te spreiden. Zeker omdat veel mensen nog niets weten van kwaliteitsproeven. De opleiding verliep vrij ongestructureerd, we improviseerden met het lesmateriaal. En op de dag van mijn examen was geen examinator aanwezig. Dat had echt geregeld moeten zijn, vind ik. De begeleiding vanuit het Holland College was wel goed: we konden dag en nacht bij ze aankloppen." Niet makkelijk, het vergt nogal wat inspanning. Over twee weken doe ik een theorie-examen. Ik moet zeggen dat ik hoewel ik al vier, vijfjaar met de Multipacker werk, de informatie uit de cursus nog niet heb kunnen toepassen in de praktijk." Heineken nl magazine

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 16