H Set is niet niks: binnen twee jaar zullen zo'n 130 opera tors twee werkplekopleidingen en een opleiding Kwaliteit op zak moeten hebben. Sommigen krijgen ook nog een aanvul lende module maatschappelijke vorming. Daarna kunnen ze dan wél wapperen met een landelijk erkend WEB-2 diploma, uitgereikt door het Holland College te Delft, waarmee de afdeling Opleidingen innig samenwerkt. De kwaliteitsopleiding bestaat uit zes lesdagen en een exa mendag. Theorie en praktijkoefeningen wisselen elkaar af. Naast achtergronden van analyses en het invoeren van meet resultaten wordt aandacht besteed aan zaken als het brouw- proces, verpakkingsmaterialen, milieu, HON en ISO-HACCP. In de weken tussen de lesdagen voeren de cursisten prak tijkopdrachten uit onder begeleiding van ervaren operators. Wie zijn theorietoets heeft gehaald, kan afsluitend praktijk examen doen. MENINGSVERSCHILLEN Doel van de opleiding, daarover is iedereen het wel eens, is dat alle medewerkers weten wat ze doen, en waarom. Toch blijkt uit gesprekken met Ton Witte (opleidingsadviseur voor Verpakken), met betrokken rayonondersteuners en uiteraard met de operators zelf, dat de meningen over deze opleiding behoorlijk verdeeld zijn. Steeds terugkerende vragen zijn I Heineken nl magazine [11]

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 15