02 Is dit niet het zoveel ste prijsje van clubs die elkaar de bal toespelen? Wat maakt jullie nog meer zo bijzonder? Nog prijswinnende tips voor de collega's van Heineken? De mensen van Vrumona zijn de beste verkopers van niet-alcoholische dranken in Nederland. Dat vindt althans het vak blad Food Personality, dat hen heeft uitge roepen tot 'Category Captain' van het jaar. Wat is het geheim van hun succes? Martien Sikking, de apetrotse sales-manager van Vrumona, vertelt. I Ha BESTE BUITENDIENST "Nee, nee! Je wordt pas Captain als je op alle fronten erkenning krijgt van 250 ondervraagde supermarkt houders. Dan praten we over schap- penadvies, originele tips waar de supermarkthouder wat aan heeft en een breed merkaanbod. Riedel en Coca-Cola werken niet met zo'n breed aanbod en komen niet verder dan de gewone acties waar de supermarkt houder nauwelijks iets mee opschiet." "We hebben de Friswijzer met consu mentengegevens, tot op buurtniveau. Net als de Bierscan bij Heineken. Dat is heel handig om in overleg met de retailers de juiste concepten te ontwik kelen. En we doen meer met acties. Als je anderhalve-literflessen in de aan bieding gooit, kun je er ook blikjes en halve-literflessen tegen een normale prijs naast zetten. Dat heet bijplaatsen. Zo verdient de supermarkthouder er ook aan." "Werk zoveel mogelijk in de breedte. Je doet dit, én dat, én dat ook. Daar is veel training voor nodig want in feite bundel je verschillende disciplines bij iedere vertegenwoordiger of mer chandiser. Denk niet dat je er bent na een trainingsrondje. Blijf investeren in je mensen. En ja, innovaties blijven natuurlijk ook belangrijk. Die komen al doende wat gemakkelijker naar boven dan wanneer je je tot de vaste dingen beperkt." OPROEP Welke kwestie zou jij wel eens in Vragenvuur aan de orde willen stellen? Beslis mee! Heikele zaken en dringende vragen zijn welkom bij Heinekennlmagazine@heineken.nl. Heineken nl magazine [23] Hpinpkpn nl manazinp 11 J.*i I

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken NL Magazine | 2005 | | pagina 23