Nieuwe 6-tons vorkheftrucks voor EVM Kees Bos 25 jaar in dienst ..naar Van idee ontwerp tot w erkelijkheid! Heineken I Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Ter vervanging van twee oudere vorkheftrucks heeft EVM van de firma Motrac, twee nieuwe 6-tons diesel vorkheftrucks van het merk Linde gekocht. Deze zijn gekocht aan de hand van specificaties die door de medewerkers van EVM zelf zijn opge geven, middels het Team Rollend Materiaal. Deze trucks zullen worden ingezet om bulkglas te verzetten. Zo'n zestig vrachtwagens met export- flessen worden per dag door EVM gelost. Tevens wordt de levering van flessen aan de exportcolonnes gere geld met behulp van deze vorkhef trucks. Alles bij elkaar zullen er onge veer 1 miljard flessen per jaar door deze twee 'monsters' worden verzet. John van Pijpen, EVM Kees Bos was donderdag 20 novem ber 25 jaar in dienst bij Heineken en dat moest worden gevierd! Met een aantal collega's werd op die dag onder het genot van koffie en gebak stilgestaan bij dit feestelij ke moment. De uitreiking van de speld werd door Kees kwam in 1978 bij Heineken in Fred van Leeuwen verzorgd. Aan het einde van de dag zijn Kees en tien medewerkers van de Interne Dienst gaan wokken bij de Chinees, wat een erg gezellige bijeenkomst is geworden. dienst en is bij het Centraal Magazijn begonnen. Na 21 jaar heeft hij de overstap naar het Afvaldepot gemaakt, waar hij inmiddels vier jaar werkt. U bent van harte uitgenodigd om donderdag 4 december 2003 vanaf 15:30 uur een biertje te komen drinken bij DCS Eixport Zoeterwoude (Kasteel), ter gelegenheid van de feestelijke opening van de CROSSDOCKBANENi Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 7