Total Productive Management Anti RSI-tip Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Wat betekent nu eigenlijk Total Productive Management? Het antwoord is een set van activi teiten om: kwaliteitsproblemen en storingen te voorkomen. het aantal afstellingen van de machines te verminderen. het werk voor de operators gemak kelijker, veiliger en interessanter te maken. Besloten is inmiddels dat alle Heineken Brouwerijen in de hele wereld deze methodiek gaan toepas sen. Dat schept niet alleen eenduidig heid voor de communicatie; we hoeven dus niet allemaal het wiel opnieuw uit te vinden. Ook is het makkelijker voor HTS, die zich gaat bezighouden met het implementeren en ook de nodige opleidingen voor ons allemaal gaat verzorgen. ledereen beseft dat de eens zo goedlopende bierbusiness de laatste jaren onder druk is komen te staan. Wij weten allemaal dat ook bij Heineken door de Raad van Bestuur een duidelijk pad is uitgezet om in de toekomst onze positie te kunnen handhaven. In het jaar 2000 is tijdens een confe rentie van Heineken-managers in Madrid gebleken dat er in Europa alleen al voor 9 miljoen hectoliters extra capaciteit in technische installa ties is neergezet. Door slechte rende menten kan deze extra capaciteit nog niet in extra hectoliters worden om gezet. Er worden steeds dure installa ties bijgebouwd, terwijl dat niet echt nodig is. Reden dus om eens te gaan kijken of er geen systemen en metho dieken op de wereld zijn waarmee de efficiency van onze installatie zou kunnen worden verhoogd. Zodoende is men op een in Japan ontwikkelde methodiek van Total Productive Management (TPM) gekomen, wat zoveel wil zeggen als: 'het beheersen van totale productiviteit.' In Zoeterwoude is inmiddels een team aan de slag gegaan om TPM in onze Brouwerij te implementeren. Deze bestaat uit: Frans Glavimans TPM coördinator Francien de Jongh Packaging Operation engineer bij Verpakken Marcel van Spaandonck Teamleider WTB Onderhoudsgroep Verpakken Peter Zandvliet Opleidingsfunctionaris Cor Vlietstra Packaging Operation manager, TPM facilitator Aad van Nierop TPM facilitator Zij bereiden nu alles voor zodat wij binnenkort met de uitrol van TPM op de Brouwerij kunnen beginnen. Gebruik je laptop verstandig Achter een laptop is het lastig om een goede werkhouding in te nemen. Bij langdurig gebruik van een laptop wordt aangeraden een laptopstan daard en los toestenbord en muis te gebruiken. Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 5