Customer Support Control: sleutelwoord hectiek VAST Vast en Zeker Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Het einde van het jaar nadert met rasse schreden. De feestdagen komen er aan, maar voor het zover is moet er nog wel het een en ander worden geregeld. Bij DCS Binnenland wordt erg veel van ons verlangd als gevolg van de prijzenslag bij de kruideniers. De ene prijsverlaging wordt afge troefd door een prijspromotie bij de andere grootgrutter. De voorspelling hoeveel we rond de kerst en oudjaar gaan verkopen ligt de ene keer heel hoog en dan weer laag. We hebben inmiddels besloten geen risico te nemen en voor extra opslag te zor gen. In de exportloods staan de cross- dockbanen klaar en er wordt volop proefgedraaid. Begin december is de opening en daarmee wordt weer ver der gewerkt aan onze efficiency en een goede kostprijs. Last but not least: de voortgang met de colonne- laanoverkapping ligt op schema, maar zal van ons tijdens de feestda gen de nodige flexibiliteit verlangen. Fred Holvast Sinds eind maart is de afdeling Customer Support Control (CS&C) gevestigd in Gebouw 72 op het brouwerijterrein, samen met het Regelcentrum Binnenland. CS&C is onderdeel van DCS Binnenland. De negen medewerkers zor gen ervoor dat wat Heineken maakt ook bij de klant terechtkomt. Het sleutelwoord: hectiek. Nederland Supply Bij CS&C werken ze van 07.00 uur 's ochtends tot 18.00 uur 's avonds. En dat is wel nodig ook, want bin nenlandse afnemers moeten op tijd worden bevoorraad. Het gaat met name om grote distributiecentra en de verkoopunits van Heineken Brouwerijen, en die hangen bijna voortdurend aan de lijn om orders te plaatsen. CS&C werkt nauw samen met de afdeling Commercie in Leidschendam. Daar wordt een raming gemaakt van de te verwach ten verkoop en daarmee krijgt CS&C een idee van het aantal te verwach ten orders. Dynamisch CS&C houdt zich zeker niet alleen bezig met orders en plannen. Er moet ook voldoende voorraad zijn om afnemers te kunnen beleveren. De medewerkers houden in de gaten of er nog voldoende producten ach ter de hand zijn. En ze geven bij pro ductieplanning aan als de verkoop anders loopt dan voorzien. "Je moet op deze afdeling van eigen lijk alles op de hoogte blijven", ver telt Ariadne Dee, taakteammedewer- wagens van de VTC (Vervoerders Trailer Combinatie) weten welke rit ten zij de volgende dag moeten rij den. Snelheid en nauwkeurigheid is dus geboden. Maar dat is de CS&C'ers wel toevertrouwd. ker bij CS&C. "We hebben wel min of meer een taakverdeling, maar als een collega even van zijn plaats is, moet een ander de telefoon opne men en de klant te woord staan." Overigens vindt ze dat geen enkel probleem: "Het maakt het werk juist ontzettend leuk en dynamisch." Nauwkeurigheid Over dynamiek gesproken: Heineken garandeert binnenlandaf nemers levering binnen 24 uur. Dat betekent dat een order die bij CS&C binnenkomt, ingevoerd en daarna ingepland wordt, zodat de vracht-

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3