Afscheid Hans Stend Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Naast theorie waren er uiteraard ook praktijkoefeningen met Hans Verschoor, van de firma Starren, nog regelmatig buiten het hotel geweest. Wij zijn een paar keer naar de markt geweest, naar de water vallen en hebben ook een paar wande lingen door de bush gemaakt. De bush lag vlak achter ons hotel. De natuur is echt schitterend. Het is net of je in een vlindertuin loopt. En wanneer ik een foto maakte van de lokale bevolking, heb ik altijd om toestemming gevraagd. Meestal vonden zij het erg leuk om op de foto te gaan, vooral omdat ze op mijn digitale camera de foto gelijk konden terugzien. Al met al was het een geweldige ervaring, ook voor de Nigeriaanse bedrijfsbrandweer. Helaas moest ik op woensdag 22 okto ber weer terug. Ik zag wel weer tegen de reis op, de busrit naar Port Harcout, de douane. Ik was dan ook blij dat ik op donderdag om 10.00 uur thuis weer aan de koffie met appeltaart zat. Aad van der Meer lucht, de compressor, laarzen, hand schoenen, walkietalkies, staaflantaarns en natuurlijk de brandweerpakken. Bij de eerste groep zaten twee vorkhef truckchauffeurs, die mij de eerste twee weken met alles hebben begeleid, zoals het zoeken naar gereedschap et cetera. De eerste groep was het moei lijkst. Ik moest nog zoeken naar plaat sen waar je kunt oefenen, we moesten bijvoorbeeld water hebben voor de brandweerauto en dat kon maar op één plaats. De hydranten werkten nog niet, achteraf kon ik daar gewoon gebruik van maken. Het voordeel in Nigeria is datje de oude pallets mag verbranden. Er waren containers genoeg om vuur in te maken, wat dat betreft is het een geweldig land. Langs de kant van de weg worden alle vuur tjes met sprokkelhout gestookt. Daar wordt het eten mee gewarmd (mais, kip et cetera). naar buiten gingen voor de praktische oefeningen, stonden ze te zweten als otters, onvoorstelbaar! De Nigerianen zweten veel meer dan wij. Ik heb vier heel leuke weken gehad. Het nadeel was wel dat we erg lange dagen maak ten. Ik had nog gehoopt dat als we om 18.00 uur terug in het hotel waren, ik regelmatig nog een half uurtje kon zwemmen, maar dat was er niet bij. Alleen op zaterdagmiddag en op zon dag had je tijd om te zwemmen. Ik ben Omdat Hans Stend per 1 september 2003 heeft gebruikgemaakt van de Vut, is er natuurlijk de gelegenheid hem gedag te zeggen. Mede namens Hans en zijn familie nodigen wij je vrijdag 28 november aanstaande uit op de afscheidsrecep tie van Hans, die van 15.00 tot 17.00 uur zal worden gehouden in de bar op de derde verdieping van het Bedrijfskantoor. Een geweldige ervaring De opleiding ging erg leuk en het con tact met de brandweermannen was ook heel goed. De airco is daar erg belangrijk. Als je het leslokaal binnen kwam, stond de airco altijd op 15 gra den. Ik kreeg er wat van, want als ze Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 5