171 e brouwerij Het gebruik van de piepers Bezoek van de minister president van Namibië - "V Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude 19 november 2003 Jaargang 7 Heineken Nederland Supply 1 Minister president Namibië bezoekt Brouwerij 2 PP&C audit 3 Crossdockbanen klaar voor gebruik 4 Brandweertraining in Nigeria 5 Afscheid Hans Stend 6 Profiel Defnie Paardekooper 7 Kruiswoordpuzzel veiligheid 8 Jaarlijkse ammoniakoefening Dit bier heeft in Zuid-Afrika een premium-imago en -prijs. Momenteel worden voorbereidingen getroffen ook Heineken bier in Namibië te brouwen voor lokale ver koop en export naar Zuid-Afrika. De Namibische regering is zeer ingeno men met deze ontwikkeling, die als een belangrijke buitenlandse investe ring wordt gezien. Om die reden werd Heineken door het Ministerie van Buitenlandse Zaken geïnformeerd over het bezoek. Daarop is onmiddel lijk actie ondernomen de delegatie in Zoeterwoude uit te nodigen voor een rondleiding in Heineken's grootste brouwerij. Het bezoek was een absoluut succes, waarbij Hein van Dort zijn eerste buitenlandse officiële delegatie per soonlijk heeft rondgeleid. De Brouwerij kreeg woensdag 5 november hoog bezoek. De minister president van Namibië, dr. Theo-Ben Gurirab, kwam met een delegatie voor een rondleiding in de Brouwerij. Reden van het bezoek was dat Heineken samen met Diageo (Guiness) 28% van de aandelen van Namibian Breweries heeft gekocht. Deze deal is in april van dit jaar in Windhoek getekend, in aanwezig heid van de minister president van Namibië. Namibian Breweries produ ceert 1,1 miljoen hectoliter (hl) bier en 300.000 hl softdrinks per jaar. Van de 1,1 miljoen hl wordt 450.000 hl naar Zuid-Afrika geëxporteerd als Windhoek Lager bier. Regelmatig worden wij en diverse collega's opgepiept op plaatsen waar geen telefoon in de buurt is. Wanneer wij dan bij een telefoon zijn, is er meestal al door de ander opgehan gen. Dit is niet prettig. Bij deze ver zoeken wij daarom een ieder om meer gebruik van de 812 mogelijk heid te maken. Je drukt eerst 812, dan het piepernummer van de per soon die je wilt hebben en daarna je eigen nummer. Je wordt dan zo spoe dig mogelijk teruggebeld. Wij weten dat jullie er velen een groot plezier mee doen. Wellicht is het een idee de piepers in de toekomst te vervangen door mobieltjes. Leen Stroeve en Dirk Ouwehand

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1