De Colonnelaanoverkapping krijgt vorm ^1? w UO' 25 jaar in dienst De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Frea Lodewijk (Bouw bureau HNS) tst. 6099, Renske de Laat (Lasswell Communication Events) tst. 7074 of 06-53346447, Manon van Veenendaal (Verpakken) tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf/BTD-UC) tst. 7221/6452 Het redactieadres: Renske de Laat, BK 2.15, Z/Wou. E-mailadres Zoeter- woude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum: Het volgende nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 19 november 2003.Teksten en foto's kunnen tot en met vrijdag 7 november 2003 worden ingeleverd. Het is alweer ruim twee maanden geleden dat we zijn gestart met de bouw van de Colonne laanoverkapping. Er is al een hoop werk verricht. Bij de binnenlandloods zijn nu al twee extra deu ren in de gevel geplaatst, de derde deur wordt eind november geplaatst. Zowel de gevel van de binnenlandloods als van de exportloods, die grenzen aan de Colonnelaan, zijn verwijderd. Om de wind, regen en kou buiten te houden zijn er steigers geplaatst waar omheen een soort krimpfolie is gespan nen. Tenslotte is er veel werk verricht om een goede fundering te maken voor het staalwerk, dat het uiteindelijke gebouw gaat vormen. In week 43 is gestart met het plaatsen van de stalen constructie, die uiteinde lijk de overkapping gaat vormen. Daarna volgen de dakplaten en gevel platen en worden installatiewerkzaam heden uitgevoerd. Tenslotte zal de vloer worden geasfalteerd, zodat er in week 50 gebruik kan worden gemaakt van het eerste deel van de Colonne laanoverkapping. Daardoor heeft DCS Binnenland nog net voor de kerstdruk te weer alle opstelplaatsen voor de vrachtwagens ter beschikking en kan voor de opslag weer gebruik worden gemaakt van alle stouwen. Daarnaast zal in december ook het oude Reclamemagazijn in gebruik worden genomen voor de opslag van fusten. Half november zal er al worden gestart met de voorbereidingen voor het twee de deel van de Colonnelaanover kapping. Dit betekent dat er dan weer steigers worden geplaatst met beschermend krimpfolie er omheen en men de gevels in het tweede gedeelte gaat demonteren. Karton, wat nog in de binnenlandloods staat, zal dan naar de Exportloods worden verplaatst, zodat er zo min mogelijk rijbewegingen in het tweede deel hoeven plaats te vinden. Ook wordt er een nieuwe draai- cirkel voor de glaswagens in de Colonnelaan gemaakt. Om deze werkzaamheden mogelijk te maken, moesten verschillende stouwen ingekort worden of kwamen te vervallen. Hierdoor kwam DCS op sommige momenten krap in de opslag capaciteit te zitten. Door intensieve afstemming met productieplanning en productie en optimaal gebruik van de opslagruimte in de Exportloods is het toch gelukt om deze krappe momen ten te doorstaan. Vanaf januari 2004 zullen de loodsen worden klaargemaakt voor de nieuw ontworpen stouwindeling. Hierover in een volgende Leven in de brouwerij meer. Kirsten Barnhoorn C 20 november 2003 C.J.M. Bos Afvaldepot 23 november 2003 R.N. Behari Colonne 3, ploeg B

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8