3.822 nieuwe T-shirts voor Verpakken Een zware bevalling Release nieuwe versie Electronic Quality System (EQS) Heineken 5 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Manon en Sonja zijn druk aan het sorteren Alle operators/monteurs van Verpakken krijgen nieuwe T-shirts om in te werken. Begin van dit jaar heb ben Sonja van der Salm en Manon van Veenendaal, beide secretaresse Verpakken, een inventarisatie gemaakt van de maten en aantallen van de T-shirts en de bestelling in orde gemaakt. Echter toen bleek maat XXL niet meer leverbaar te zijn. En daar lopen er toch aardig wat van rond in Z/Wou. Uiteindelijk is deze maat opnieuw in productie genomen en kon deze maand de totale bestel ling eindelijk uitgeleverd worden. Alle medewerkers krijgen zes T-shirts waarmee ze het de aankomende twee jaar moeten doen. In totaal zijn er 3.822 T-shirts besteld, die na bin nenkomst moesten worden uitge zocht en per ploeg bij elkaar werden gelegd. Een enorme klus die Manon en Sonja samen hebben aangepakt. De teamleiders krijgen bericht wan neer de nieuwe T-shirts in het Centraal Magazijn kunnen worden afgehaald. Je kent die verhalen wel rond het kraambed. De hele zwangerschapsperiode was moeizaam en als dan eindelijk het moment daar is, wordt het een zware bevalling van enige uren. Maar geluk kig: na een paar uur liggen moeder en kind te stralen in bed. Met de 'geboorte' van EQS ging het ongeveer hetzelfde. We waren lange tijd in blijde verwachting van de nieuwe release van het elektro nische systeem waar alle procedu res en werkinstructies van de Brouwerij worden opgeslagen. Die periode werd gekenmerkt door vele problemen waarvan ik jullie de details zal besparen. Dan is het grote moment aangebroken, de nieuwe release zal het 'levenslicht' gaan zien. Tijdens de 'bevalling' bleek dat de nieuwste versie, EQS- 6, niet 'levensvatbaar' was. In samenwerking met Byelex, de auto matiseerders en de management systeembeheerders is het gelukt om een goed functionerend sys teem neer te zetten. Het nieuwe EQS is sterk verbeterd. De verbeteringen zijn direct zicht- nieuwe EQS-systeem. Mocht je vragen of opmerkingen hebben over het sys teem, aarzel dan niet en neem con tact op met de ISO-coördinator van je afdeling. Namens de ISO-coördinatoren, Hans Aaibers baar bij het openen van EQS. Een gebruikersvriendelijke lay-out waar mee de gebruiker snel de weg kan vinden naar zijn documenten. Daarnaast zijn het indienen van wijzi gingsvoorstellen en de zoekfuncties sterk verbeterd. De komende periode gaan we met de ISO-coördinatoren het EQS inrichten. De procedures worden op een eenduidige manier geclassificeerd, daarnaast zal er wor den gestart met het vullen van EQS met werkinstructies, formulieren en opleidingsmodules. Uiteindelijk zullen al deze acties leiden tot één systeem waar iedereen informatie kan vinden die noodzakelijk is voor het uitoefe nen van zijn werk. Natuurlijk ben je nieuwsgierig naar het nieuwe EQS. In week 47 willen we met EQS-6 live gaan. In die week krij gen alle Lotus Notes-gebruikers een e-mail met daarin een link naar het De ISO-coördinatoren zijn: Brouwen Jetse Hiemstra (7016) en Kees Klaver (6407) Verpakken Francien dejongh (7639) en Irene Lekkerkerker (6151) Technische Dienst Frans Loeber (7197) BTD/overige Trudy Vooijs (6251) en Hans Aaibers (6152) Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 5