ZEKER VAST Vast en Zeker Heineken Nederland Supply Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Oktober en november zijn traditio neel de minder drukke maanden voor onze binnenlandse markt. Toch weet ik dat er nog steeds keihard wordt gewerkt om het schip op koers te houden. Voor de zomer is niet alleen een geheel nieuw WMS-systeem i geïmplementeerd, maar ook de daar- bij behorende nieuwe processen en organisatie. Ervaring leert dat dit soort implementaties altijd erg veel tijd en energie kosten. DCS Binnen land vormde hierop geen uitzonde- vervolg van pagina 1 Dini Bouwmeester vulde deze woor den van Ed aan met een leuke anek dote over Wilbert en helderbier- tanks. De Brouwerij hoefde daar over uiteindelijk geen onroerend- goedbelasting te betalen, omdat hij heeft weten aan te tonen dat er toch een proces in de tanks plaats vindt. Dini eindigde haar woorden met een bedankje voor de goede en plezierige samenwerking. Namens de Brouwerij overhandigde ze Wilbert een prachtige vaas en een recente luchtfoto van de Brouwerij waar Tankblok 5 ook op staat. Van de bedrijfsleiders kreeg Wilbert een mousepad met foto's, zodat hij ze nooit kan vergeten. En voor zijn vrouw kreeg Wilbert een mooie bos bloemen mee naar huis. Wilbert nam na het ontvangen van de cadeaus zelf het woord om vertrouwd te maken met het systeem en alle procedures, zodat we elkaar ook kunnen vervangen. Er is veel werk verzet en ik ben ervan overtuigd, dat we weer een goede stap hebben gezet om de toekomst van HNS/DCS zeker te stellen. Fred Holvast iedereen te bedanken en succes te wensen. "Er is nog veel te doen op de Brouwerij, wat Hein nu moet gaan doen. Ik vind het jammer om te gaan, maar tegelijkertijd niet jammer om aan deze nieuwe job te gaan beginnen. Dit is een kans die je moet grijpen. Maar ik blijf deze Brouwerij goed in de gaten houden hoor!" Wilbert, we wensen je enorm veel succes en hopen je snel nog eens terug te zien op de Brouwerij! Tot slot kwamen alle bedrijfsleiders naar voren om een zelfgeschreven lied voor te dragen. Het lied blikte nogmaals terug op de tijd die Wilbert in Zoeterwoude heeft door gebracht en op zijn komende ver trek naar Oostenrijk. ring. Met man en macht is er aan gewerkt om het een succes te laten zijn. Dat viel in het begin niet mee, ook omdat de techniek ons nogal eens in de steek liet. Inmiddels is de situatie weer stabiel en zijn ook alle 'noodreparaties' structureel aange past. Nu is het zaak iedereen verder

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3