Nieuwe puntdeksel voor kabelbanen Ondernemingsraad OR-lid in onrustige tijden Zoeterwoude 6 De kabelbanen boven de filterstraten worden momenteel voorzien van nieuwe deksels in de vorm van een punt. Dit in het kader van HON, zodat er geen vuil op de kabelbanen kan blijven liggen. Jan Verwey, montageleider bij de afde ling Nieuwbouw, heeft deze nieuwe puntdeksels speciaal laten ontwerpen door Gouda Holland, een leverancier voor kabelgoten. De nieuwe roestvrij stalen puntdeksels worden alleen op de horizontale kabelbanen geplaatst en alleen wanneer de deksels aan ver vanging toe zijn of wanneer er nieuwe kabelbanen worden gemaakt. Anders blijven bestaande deksels liggen, want sommigen zijn nog vrij nieuw. Het is zonde om die direct te vervangen. Het huidige OR-klimaat is net als het weer van de laatste week behoorlijk onrustig. Op het moment van schrijven zijn we druk bezig met veel advies aanvragen waaronder een aantal met personele gevolgen (lees: verlies van arbeidsplaatsen). Vaak wordt een OR-lid gevraagd naar zijn of haar mening en of de OR de problemen aan gaat pakken. De spre ker gaat daarmee ervan uit (hoopt) dat de OR hier wel even een stokje voor kan steken. De opstelling van een OR-lid hierin heeft veel weg van een geforceerde spagaat. Kijkend naar de voorstellen in de adviezen, kom je tot de overtuiging dat de cij fers en de toekomst er op dit moment helaas minder rooskleurig uitzien dan enkele jaren geleden. Dat neemt niet weg dat we, gezien de personele gevolgen, onderling flinke discussies hebben, ook in het overleg met de bedrijfsleiding. Waar we dan naar zoeken zijn mogelijkheden om de pijn weg te nemen en we bekijken of we collega's kunnen binnenhouden die we misschien over enige tijd weer nodig hebben. Nu afscheid moeten nemen van goed opgeleide collega's vinden wij ook onbegrijpelijk. Dit gezien de investeringen in opleidin gen voor de toekomst, is voor Heineken een gemiste kans. En dat juist de 'jongeren' de dupe zijn, komt door een wettelijke bepaling. Het idee dat na een positief advies som mige collega's boventallig worden, is een heel moeilijke beslissing voor ieder OR-lid. Namens de OR, Theo van Emmerik Theo van Emmerik De oude deksels boven de filterstraten De nieuwe HON-deksel

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 6