Plattegrond Brouwerij Zoeterwoude Wout Smit in de VUT Op de achterkant van nummer 166 van Leven in de Brouwerij heeft de nieuwe plattegrond van Zoeterwoude gestaan. Deze plattegrond kunt u op A3-formaat ophalen bij Frans de Bruin in het Bedrijfskantoor op kamer 1.21. Begin augustus werd in de hal van het Bedrijfs kantoor reeds afscheid genomen van Wout Smit. Zijn mooie staat van dienst als industrial engineer binnen TD-Nieuwbouw en werkend voor met name de afdeling Verpakken, werd uitvoerig belicht door chef Pauwel van Nieuwenhove. Op bijna alle verpakkingslijnen zijn de bedenksels 'namens Wout' terug te vin den, vermoedelijk met geregeld suc ces, want anders was hij niet zo geïns pireerd gebleven. Tot op het laatste moment heeft hij zijn opvolger Rob Jalink bestookt met zijn opgedane ken nis, die Rob overigens schijnbaar prima absorbeerde! Wout had overigens niet alleen zijn bedenksels, maar ook zo zijn bedenkingen. Bekend zijn geworden zijn gevechten met de vonkentrekkers en de automa tiseringsmaniakken. Allemaal veel te ingewikkeld en te moeilijk...Toch is ook Wout de laatste jaren aan de slag moeten gaan met een pc op zijn bureau. Regelmatige scheldpartijen of stemverheffingen vanuit zijn kamer vroegen de aandacht van zijn kamer- buren, die nieuwsgierig gingen gluren wie nu weer 'het haasje' was. Soms een dwarsligger, soms een lastige leve rancier, maar heel vaak die arme pc, die de valse en woeste aanslagen van Wout teveel geworden was. De help desk-jongens hebben het geweten toen ze aangaven dat Wout zijn wacht woord 'JWSMIT' moest veranderen en dat dan alles weer goed zou komen. "Waaaat...mijn vader heeft me 59 jaar geleden op het stadhuis aangegeven als JWSMIT en nou ga jij me vertellen, dat ik dat moet veranderen? Jullie kun nen mensen naar de maan sturen met jullie computers." En dat alles met oor verdovende decibels! Ik als collega wist - met gevaar voor eigen leven - de hoorn uit handen van een woeste Wout te nemen en de helpdesk- meneer te overtuigen dat het beter was om met een speciale ingreep 'JWSMIT' te handhaven, omdat hij bin nen een halfjaar toch met de VUT ging. Call-nr... opgelost, met dank aan de helpdesk! Doorzettingsvermogen, overtuiging, inspiratie (soms zelfs bezeten), kundig heid, maar ook 'luide aanwezigheid' (arme kamergenoot Jan Buizer), 'onstuitbaarheid' (belemmeringen aan de poort ondervond hij als beledigend) en nog veel meer waren/zijn terug te vinden in onze Wout. Wout, bedankt. Jij was ons LEVEN IN DE BROUWERIJ. Namens de collega's nog veel geluk toegewenst. Jaap van der Steen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 4