WIE IS Dirk Ouwehand (41) operator Technologie, rayon 3 Freek Lamers 25 jaar in dienst PROFIEL i 4 Wat is je sterrenbeeld? "Vissen." Wat is je thuissituatie? "Ik heb drie zoons. De middelste van 14 jaar woont bij mij. Ook heb ik nog drie vogels die regelmatig een flink kabaal maken." Wat zijn de leukste elementen in je werk? "Iedere dag doe ik wat anders. Mijn werk bestaat voor een groot deel uit het oplossen van problemen die ont staan bij verpakkingsmateriaal. En omdat ik met veel verschillende soorten verpakkingsmaterialen werk, heb ik iedere keer een nieuw probleem. Verder heb ik veel contacten met men sen, zowel in- als extern." Wel vervoermiddel gebruik je het meest? "De auto. Ik woon in Katwijk en 18 kilo meter naar Zoeterwoude fietsen is te veel. Ik heb trouwens niet eens een fiets. Fileproblemen heb ik nooit, want ik begin om 06.00 uur en stop om 14.30 uur." Wat is je favoriete vakantieland? "Ik ga ieder voorjaar een weekje naar Denemarken om daar te vissen. Het is een rustig land, de mensen zijn er gemoedelijk en er zit heel veel vis in de wateren." Wat doe je voor de ontspanning? "Ik doe vrij veel vrijwilligerswerk. Zo ben ik secretaris-penningmeester van de Hengelvereniging van Heineken, pen ningmeester van Hengelvereniging Katwijk en van Wijkvereniging Katwijk. Voor dit laatste doe ik ook de ledenad ministratie, barinkopen en de bardienst. Per maand ben ik hier ruim 40 uur mee bezig." Wat is je favoriete eten/drinken? "Ik eet graag Chinees en drink erg graag koffie. Mijn werkdag begint met een vers 'bakkie' bij de mannen van de Bewaking/Beveiliging. Ik meld me daar 's ochtends tegen 05.30 uur, dan doet een poortmedewerker het BK voor me open en wanneer hij terug is, kan ik aan de slag. Wat is je zwakke kant? "Ik vertrouw iemand niet snel." Wat is je sterke kant? "Ik kan heel gemakkelijk met iedereen praten. Met wie dan ook..." Wat is je grootste ergernis? "Als iemand een ander de schuld geeft, terwijl hij zelf schuldig is." Waar heb je bewondering voor? "Voor mensen die anderen helpen. Zoals missionarissen of mensen van Artsen zonder Grenzen die alle luxe achterlaten en zich inzetten om het leven van anderen beter te maken." Heb je een levensmotto? "Alles komt zoals het komt en daarmee moetje zo goed mogelijk omgaan." Het is alweer 25 jaar geleden dat Freek Lamers in dienst trad bij Heineken in Zoeterwoude, op 1 september om precies te zijn. Tijdens zijn loopbaan heeft hij bijna alle colonnes doorlopen, behalve de fusten- en de blikkenlijn. Daarnaast heeft hij ook nog eens alle werkplek ken gehad, op de helderbierpanelen gezeten en kwaliteitsdienst gelopen. Momenteel werkt Freek op het natte gedeelte van Colonne 3 en heeft hij het nog steeds naar zijn zin bij Verpakken. Maandag 22 september kwam Freek met een aantal collega's bijeen om zijn 25-jarig jubileum te vie ren. Koffie en gebak ontbraken uiter aard niet, het werd een gezellig bijeen komst waar Freek de aanwezigen vertel de over zijn werk voordat hij bij Heineken aan de slag ging. Hij werkte op een speelgoedfabriek waar pluche speelgoedbeesten werden gemaakt. Na alle verhalen over vroeger, kreeg Freek van Ed van Willegen het Heineken-insigne uitgereikt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 4