mij even voo L RSI-tip Heineken 7 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude vervolg van pagina 6 Paul van Oeffel en Godert Volbeda 1 Brouwen: Henk Kroon, Marcel van Spaandonck en Ferrie van der Linden Technisch Magazijn: René Kroon, Sabine Spreeuw en Theo van Emmerik. Splitsing TD/ID: Marcel van Spaandonck en Cock van der Lans Reorganisatie Milieu en Veiligheid: VGWM-commissie Shared Services onder meer Bedrijfs restaurant, P&O et cetera: Arco van Ipenburg en Sabine Spreeuw. Deze laatste adviesaanvraag is in behandeling bij de Centrale Ondernemingsraad (COR). Wij roepen alle collega's op de 0R- leden te informeren en te bestoken met hun vragen zodat we goed voorbereid kunnen discussiëren met de bedrijfs leiding over de voorgenomen plannen. Jullie kunnen ons bereiken via het secretariaat van de OR Zoeterwoude 6585. Namens de Ondernemingsraad, de PH-commissie Ik ben Suzanne de Graaf en sinds 1 augustus ben ik begonnen als full time opleidingsfunctionaris van DCS in Zoeterwoude en Den Bosch. Hiervoor heb ik twee jaar op de per soneelsafdeling van Corporate Office gewerkt. Daar werkte ik als parttimer in een duobaan, omdat ik naast mijn werk een deeltijdstudie Personeel en Arbeid volgde in Rotterdam. Dat was aardig wat heen en weer reizen, dus dat ben ik inmiddels goed gewend. Ik vind het erg leuk om op twee vesti gingen te gaan werken. Genoeg afwisseling zou ik denken! Als opleidingsfunctionaris help ik de medewerkers op te leiden, zodat ze ook op de langere termijn inzetbaar blijven. Daarnaast zijn opleidingen ook wel eens nodig om de medewer ker op een nieuwe functie voor te bereiden. Mijn deur staat altijd open als iemand daarover vragen heeft en je kunt me natuurlijk ook altijd even bellen. Ik ben te bereiken onder num mer 1411 in Den Bosch en 6360 in Zoeterwoude. Als 'leek' binnen de slagbomen wil ik ook een heleboel van jullie leren over hoe het er hier aan toe gaat. Ik zal geregeld meekijken hoe het allemaal gaat binnen DCS. Het zal best even wennen zijn! Hobby's en sport zijn wat op de ach tergrond geraakt tijdens mijn laatste studiejaar. Ik heb tot vorig jaar actief paardgereden en dat blijft altijd wel één van mijn favorieten. Ik word door mijn afdeling met open armen ontvangen en dat is een heer lijk gevoel. Dat geeft mij nog meer energie om aan de slag te gaan. Suzanne de Graaf, opleidingsfunctionaris DCS Gebruik de muis verstandig! Klem de muis niet tussen duim en pink, hij loopt niet weg. Wissel het gebruik van de muis af met functietoetsen. Verkramping van vingers en han den kun je zo voorkomen. Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 7