Afscheid Jan Spoel Verpakken stapt door Col 5: 50.000+ dozen in 1 dienst Col 6: 28.000+ dozen in 1 dienst Col 2: 25.501 dozen in 1 dienst Col 1: 22.500 kratten in 1 dienst Col 9: 6800 fusten in 1 dienst Col 5: 80% OEE Week-gem. Heineken j Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Onder het genot van een biertje en een heerlijk diner hebben wij, colle ga's, op 30 juli afscheid genomen van Jan Spoel en zijn familie. Jan is in 1974 in dienst gekomen bij de voor malige Amstel Brouwerij en heeft vervolgens bij Heineken in Amster dam gewerkt als slanger. In 1988 is hij overgeplaatst naar Zoeterwoude, alwaar hij tot zijn VUT als vorkhef truckchauffeur heeft gewerkt. Jan, geniet van je vrije tijd. Hans van Eijk, teamleider Facilitair Support Bij Verpakken zijn 4, 8 en 9 september de half jaarresultaten, de volumeprognoses voor de jaren 2004 tot en met 2006 en de voorgenomen plannen met betrekking tot productiviteitsverho ging gepresenteerd. Alle teams, inclusief EVM, OHGV en medewerkers in dagdienst, kwamen daarvoor samen in de Bedrijfsrestaurant. De halfjaarresultaten zijn zeer bevre digend te noemen. Op de meeste lij nen zijn de OEE's gestegen en is aan de leverbetrouwbaarheidsdoelstel- ling van 96% voldaan. Alle lijnen heb ben de afgelopen maanden produc tierecords gedraaid. De productivi teit is in twee jaar tijd met ongeveer 2.000 hectoliter per FTE gestegen. Voor het eerst in het bestaan van de Brouwerij Zoeterwoude is de grens van 10.000 hectoliter per FTE gepas seerd. Naast de goede productiere sultaten waren er ook veel minder stortblokkades en minder verlies van bier en verpakkingsmaterialen. Dit alles heeft bijgedragen tot een beter bedrijfsresultaat. Nulgroeiscenario De vooruitzichten voor de komende jaren verbeteren daarentegen niet. Het ziet ernaar uit dat het productie volume blijft hangen rond de huidige 10 miljoen hectoliter per jaar. Met andere woorden: de Brouwerij Zoeterwoude heeft te maken met een nulgroeiscenario. In 2001 was de verwachting nog dat in 2004 al 13 miljoen hectoliter in Zoeterwoude zou worden geprodu ceerd. De huidige economische omstandig heden en het gegeven dat productie elders wordt gerealiseerd, zorgen ervoor dat dat scenario niet zal uitkomen. Wel is het zo dat de dalende binnenlandse afzet enigszins wordt gecompenseerd door een voorzichtige groei bij Export. Nieuwe teams Verpakken is ingericht op volume groei. Nu die uitblijft, is ingrijpen noodzakelijk. De productiviteit moet verder omhoog om de toenemende productiekosten het hoofd te bieden. Daarom is een aantal maatregelen aangekondigd, waaronder een roos- terwijziging voor Colonne 1A/1B, het verlagen van de bezetting van de Fustencolonne en een veranderde teamstructuur voor Colonne 2, 3 en 7. De flexibele inzet van medewer kers blijft een belangrijk thema. De komende periode wordt niet ge makkelijk. Het streven is per 1 januari 2004 te starten in de nieuwe team samenstelling. Uiterlijk 1 december moet de indeling bekend zijn. Op dit moment ligt een adviesaanvraag over de plannen bij de medezeggenschap. Het is van het grootste belang de goede resultaten van het eerste half jaar de komende maanden een ver volg te geven. Dat vraagt ieders maximale inzet. Alleen zo komen we deze moeilijke tijd goed door. Ed van Wiilegen, Verpakken Nedprtanrl Snnrih/

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 5