Frans de Roover (44) wie is senior engineer PA/PB/PI, Nieuwbouw 25-jarig jubileum Thijs van Gans PROFIEL Wat is je thuissituatie? "Ik ben gelukkig getrouwd met Rianne. Ik heb twee kinderen, Sam van 7 en Hanneke van 9 jaar. Voor de kids heb ben we Liesje, de cavia en Twietwiet, de parkiet. Verder wonen we in een gezellig huis in Woerden." Wat zijn de leukste elementen in je werk? "In de eerste instantie zijn dat mijn col lega's. We hebben een goede onderlin ge verstandhouding, we zijn open en hebben respect voor elkaar. In mijn functie heb ik een goede balans tussen het zogenoemde werken op de vloer en het werken achter mijn bureau. Een combinatie van doen en denken, waar bij ik me erg prettig voel." Welk vervoermiddel gebruik je het meest? "Gemiddeld pak ik drie dagen per week de auto en twee dagen neem ik de trein en fiets ik vervolgens van sta tion Lammerschans in Leiden naar de Brouwerij." Wat is je favoriete vakantieland? "Frankrijk. Voor ons is dat hét vakantie land bij uitstek. Het afwisselende land schap, het eten en alles wat dit land te bieden heeft, vinden wij leuk. Wij zijn ook een beetje Bourgondisch aange legd. En de taal kent ook geen gehei men meer voor ons." Wat doe je voor de ontspanning? "Ik knutsel, fiets of doe andere leuke dingen met mijn kinderen. Verder houd ik van detectives, zowel in een boek als op de tv, en zo nu en dan speel ik een potje tennis." Wat is je zwakke kant? "Ik praat teveel. Dat krijg ik steeds te horen, soms ook terwijl ik dan denk nut tige informatie te verstrekken..." Heb je een genietmoment? "Een lekker bakkie koffie met een kran tje op zondagochtend terwijl de zon schijnt..., of als er een pak sneeuw in mijn tuin ligt. Dan geniet ik echt." Wat is je grootste ergernis? "De huidige politiek." Wat zou je willen veranderen aan jezelf? "Niets. In ieder geval niet iets dat van wezenlijk belang is." V Hoe lang werkje bij Heineken? "Per 1 september dit jaar ben ik in mijn huidige functie als senior engineer werkzaam. Ik begon in 1985 bij Vrumona. Na ruim tien jaar daar te heb ben gewerkt, ging ik voor vier jaar als chief engineer bij de Elektrotechnische Dienst naar onze brouwerij in Nieuw- Caledonië. In de drie jaar hierna heb ik verschillende projecten gedaan." 1 september was het 25 jaar geleden dat Thijs van Gans in dienst trad bij de Brouwerij. Al een tijd is 'onze' Thijs via Verpakken gedetacheerd bij DCS om de werkzaamheden te coördineren rond de opslag en het transport van granulaat op de locatie Moerdijk. Om zijn jubileum niet ongemerkt voorbij te laten gaan, werden koffie en taart genuttigd op de kamer van Fred Holvast en mocht Thijs zijn gou den Heineken-ster in ontvangst nemen met de daarbij behorende extra's. Onvermijdelijk kwamen tijdens de koffie de bijzondere momenten naar voren die de afgelopen 25 jaar kleur hebben gegeven aan het werken bij Heineken. Thijs sprak met enthousias me over de werkzaamheden die hij nu uitvoert als 'cool-down-periode'. Thijs heeft gekozen voor een verdere eigen invulling van zijn jubileum.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 4