167 Snelheid brouwerijterrein: 30 kilometer per uur Openingstijden informatiebalie P&O Productie 11:00 - 12:00 uur en 14:30 - 16:00 uur Heineken we Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude 1 Snelheid brouwerijterrein 2 Voorstellen Astrid Schellingerhout 3 Voorstellen Marjolein Rams 4 Profiel Frans de Roover 24 september 2003 Jaargang 7 5 Verpakken stapt door 6 Olielekkage 7 Voorstellen Suzanne de Graaf 8 Brandweerauto voor Nigeria Zoals iedereen kan zien, wordt de maximum snelheid van 30 kilometer per uur regelmatig overtreden door enkele collega's en externen. Daarover komen geregeld reacties en klachten bij ons binnen. Mede hierdoor hebben wij be sloten u als lezer nogmaals te attenderen op de verkeersregels die op het Heineken-terrein gel den. Deze verkeersregels zijn opgenomen in de 'algemene veiligheidsregels' van de Brouwerij Zoeterwoude. Hierin staat onder punt 12: De verkeersvoorschriften voor de openbare weg gelden ook op het brouwerijterrein. De maximale snel heid op het gehele brouwerijterrein is 30 kilometer per uur. Verder heeft manoeuvrerend werkverkeer altijd voorrang op het overige personen verkeer. De ingang van het Heineken-terrein begint bij de stoplichten van de Burgemeester Smeetsweg. 30 kilo meter: het gaat om uw eigen en andermans veiligheid op het terrein! Een ander aspect aan 30 kilometer per uur is geluidshinder. Een (vracht)wagen maakt minder geluid bij 30 kilometer per uur. Dit is tevens een onderdeel van de hinderwet vergunning van de Brouwerij. De komende weken zal extra aandacht worden besteed aan de snelheid op het terrein. Bij voorbaat dank voor uw mede werking. Afdeling Bewaking/Beveiliging De Administratie P&O Productie is vanaf 1 oktober op bepaalde tijden geopend. Dit is noodzakelijk geworden, omdat ook wij in een reorganisatie zitten en met minder mensen verder gaan. Om alles in Administratie P&O Productie goede banen te leiden, hebben wij de volgende openingstijden: Nederland Supply personeel

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1