Hei-Time ook voor uitzendkrachten Hci-1 Ahmed Boukhrissa 25 jaar in dienst VAST /O ZEKER Aangepaste plannen Heineken Nederland Supply Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude 1 De zomer zit er op en bijna iedereen is terug van vakantie. Dat dit een bijzon dere zomer is geweest, hoef ik nie mand te vertellen. Dag na dag werden er meteo-records gebroken. Droogte en mooi weer gaan nu eenmaal hand in hand. Helaas ging dit mooie weer niet hand in hand met records op het gebied van onze verkopen. Zowel bij Binnenland als bij Export vielen deze tegen. Met zulk mooi weer hadden we toch eigenlijk alle zeilen bij moeten zetten om de verkopen bij te kunnen houden. Gedurende de afgelopen maanden heb ben we gekeken hoe we er als DCS en HNS voor staan en plannen gemaakt voor de volgende driejaar. Het zal nie mand verbazen, dat er veel moest wor den aangepast ten aanzien van vorige plannen, omdat de geplande hectoliters naar beneden zijn bijgesteld. Het leek ons dan ook goed om iedereen weer eens in korte tijd op de hoogte te stel len van de voortgang en alle acties die momenteel lopen. Via de normale kana len is aangegeven wanneer de presen taties worden gegeven. Ik verwacht een grote opkomst, zodat iedereen weet waar we komende tijd mee bezig zullen zijn. Tot ziens bij de ploegen- presentaties. Fred Holvast De afgelopen twee maanden is de registratie van de uitzendkrachten in Hei-Time gestart. De testen van de uitbetaling en facturatie met behulp van Hei-Time is succesvol afgerond. Dit betekent dat vanaf 1 september de verloning van de uitzendkrachten voortaan gebeurd aan de hand van de uren die door de uitzendkracht zijn geklokt. Het traditionele werk- briefje van de uitzendkracht (alleen CAPAC) dient nog even als back-up. Als alles naar wens verloopt, wordt deze vanaf 1 oktober binnen Productie (inclusief DCS) afgeschaft. Van belang is dat alle tijdschrijvers inclusief supervisors iedere week, maar uiterlijk maandag om 11.00 uur, de foutmeldingen van de uitzend krachten hebben verholpen en dat alle geklokte tijden zijn goedgekeurd. Alleen goedgekeurde uren worden door middel van een interface aan CAPAC aangeboden en aan de uit zendkracht uitbetaald. Namens het projectteam, Hans Noordermeer Ahmed Boukhrissa kwam in 1966 van Marokko naar Nederland. Hij werkte bij diverse bedrijven zoals EBC in Beesd en Phillip Morris in Eindhoven en in de textiel in Helmond. Op 1 augustus 1978 kwam hij in dienst bij Heineken in Zoeterwoude. Ahmed heeft op alle colonnes gewerkt, als laatste op de Bliklijn vanwaar hij is overgestapt naar de Platenwasserij. Daar werkt hij inmiddels 1,5 jaar. Hij heeft het prima naar zijn zin in ploeg C met zijn colle ga's Dirk, Alphons en Ahmet. Ahmed vierde zijn 25-jarig jubileum op het kantoor van Ed van Willegen. Dat gebeurde in het bijzijn van zijn drie collega's, Nineke de Graaff van P&O en ondergetekende. Tijdens de koffie en het heerlijke gebak met zeebanket, speldde Ed de jubilaris het gouden Heineken-insigne op. Na een uurtje gezellig gekletst te hebben, zijn we weer aan het werk gegaan. Met de ploeg gaan we dit jubileum nog een keer vieren onder het genot van een borrel en een hapje. Sjaak Batelaan

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3