FAMILIE-EXCURSIES 25 jaar in dienst Opleidingsparagraaf écht vervallen Heineken 7 7 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Veel medewerkers volgen momenteel een opleiding op de Brouwerij of daar buiten. En bijna iedereen is er van over tuigd dat leren belangrijk is voor nu, maar ook voor de toekomst. Logisch dat een aantal jaren geleden de vak bonden een overeenkomst met Heineken sloten dat dit leren sterk bevorderd moest worden. Meer men sen moesten een mogelijkheid hebben hun potentieel waar te maken en in het kader van MMH is dit vastgelegd in de zogenaamde opleidingsparagraaf. Deze opleidingsparagraaf had een looptijd tot 31 december 2002 en is dan ook in 2003 komen te vervallen. Nu het nieuwe schooljaar voor de deur staat, willen we nog eens onder een ieders aandacht brengen dat voor de lopende studies en ook voor de nieuw te starten opleidingen, de afspraken uit de opleidingsparagraaf niet meer van kracht zijn. Vanaf nu gelden weer de afspraken in het handboek P&O en in de CAO. Natuurlijk vinden we binnen Heineken leren nog steeds belangrijk. De studiecategorieën in het handboek bieden voldoende ruimte om u zelf voor de toekomst te blijven ontwikke len. Nog even en het is zover: zomervakantie! ledereen kan weer gaan genieten van zonneschijn en vrije tijd. Dé tijd bij uitstek om je gezin te laten kennismaken met het bedrijf waarvoor je werkt. In de maanden juli en augustus vinden daarom weer de familie-excursies plaats. Tijdens deze excursies, die in Zoeterwoude, 's-Hertogenbosch en Wijlre plaatsvinden, mag iedereen die bij Heineken werkt met maximaal drie familieleden komen. Kinderen vanaf 10 jaar zijn onder begeleiding ook van harte welkom. De familie excursies vinden alleen op de vastge stelde dagen plaats. Zie hiervoor de onderstaande data. Programma Ontvangst in de ontvangstruimte, waar de Heineken-film wordt ver toond. De dubbeldekker brengt je vervolgens naar de Brouwerij, waar de rondleiding volgt. Het programma wordt afgesloten met een drankje en een hapje. Wacht niet langer en meld je vandaag nog aan via de e-mail: ontvangsten@heineken.nl. Data in Zoeterwoude: Data in 's-Hertogenbosch: Vrijdag 11 juli 14.00 -16.30 uur Woensdag 16 juli 14.00 -16.30 uur Woensdag 16 juli 10.00-12.30 uur Vrijdag 25 juli 14.00 -16.30 uur Vrijdag 18 juli 14.00 - 16.30 uur Woensdag 30 juli 10.00 - 12.30 uur Vrijdag 8 augustus 14.00-16.30 uur Vrijdag 8 augustus 14.00 - 16.30 uur Woensdag 13 augustus 10.00-12.30 uur Woensdag 13 augustus 10.00 - 12.30 uur Vrijdag 22 augustus 14.00-16.30 uur, Vrijdag 22 augustus 14.00 - 16.30 uur Data in Wijlre: Woensdag 9 en 23 juli en 6 en 20 augustus van 13.00 -15.30 uur. R.W. Wassing G. van Winkel A. Ertan A.H.A. Boukhrissa H.J. Smit J. Rotmensen Filtratie, ploeg 2 E&I/PA DCS Export, Colonne 51, ploeg A Platenwasserij, ploeg C Bewaking, ploeg C Filtratie, ploeg 5 Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 7