Cursus OR We gaan weer vissen! Concern Hengelsportdag Heineken 2003 V<- 6 Behalve voetballen kun je bij de KNVB in Zeist ook OR-leden trainen. Na de wisseling van de wacht in maart was het de hoogste tijd om met elkaar goede afspraken te maken over doelstellingen en aanpak. Ook moesten de commissies worden ingedeeld: wie gaat zich bezighouden met finan- cieel-economische zaken, wie met strategie en beleid, wie met VGWM en wie met PR? Onder de geroutineerde leiding van trainer Ruud Derksen bogen we ons drie dagen lang, van 17 tot en met 19 juni, over allerlei moeilijke vragen. Een voorbeeld: om mee te kunnen denken en spreken over beleid moet de OR vroegtijdig geïnformeerd zijn. Maar wat is vroegtijdig? En hoe leg je de medewerkers die je vertegen woordigt (jou dus, beste lezer) nu uit, datje - door in zo'n vroeg stadium met de bedrijfsleiding mee te denken - niet in marionetten verandert, maar met inspraak bezig bent? 's Avonds tijd voor een biertje Op de tweede dag voegden Wilbert Raaijmakers, Dini Bouwmeester, Marlies van Wijckerheld-Bisdom, Ed van Willegen en Marcel de Leeuw zich bij ons en bespraken wij vooral de aanpak van de komende bezuinigin gen op de personele bezetting van de verschillende afdelingen, 's Avonds was er gelegenheid elkaar minder zwaarwichtig nog wat beter te leren kennen onder het genot van een bier tje. Op de laatste dag werden de leden in de commissies geïnstalleerd, met als uitgangspunt: groter is niet altijd effectiever. Er werd ook een nieuwe commissie opgericht: de SBR-commissie. Deze heeft als opdracht de uitvoering van de Sociale Begeleidingsregeling zo goed mogelijk vorm te geven. Eén ding is duidelijk: jullie hebben een OR gekregen, die behoorlijk verschilt van voorgaande varianten. Er is heel openhartig overleg, dat sterk gericht is op het bereiken van doelen en niet geïnteresseerd is in scherpslijperij. We gaan een spannende toekomst tegemoet! De Ondernemingsraad De Bossche Hengelsportvereniging organiseert zaterdag 13 september de jaarlijkse, inmiddels traditionele, Concern Hengelsportdag. Alle actie ve en 'anders' actieve medewerkers én maximaal twee familieleden kunnen meedoen aan dit altijd gezellige festijn. Wie de jeugd heeft, heeft de toe komst. Dat gaat ook op voor de hen gelsport. Daarom kan ook de jeugd tot 15 jaar meedoen aan deze hen gelsportdag. Het viswater is opnieuw de mooie Noorderpias in Aanmeldingsbon (s.v.p. invullen in blokletters) 's-Hertogenbosch. Omdat het vooral om de gezelligheid gaat, is er maar één categorie waarin wordt gevist. Maar er zijn wel weer leuke prijzen te winnen! Zoals de deelnemers gewend zijn, wordt ook de inwendige hengel- sporter niet vergeten tijdens het vis sen. En natuurlijk ook niet bij het afsluitend samenzijn na afloop, waar het visserslatijn de voertaal is! Wacht niet met aanmelden De deelname aan deze Concern Hengelsportdag is geheel gratis. Na ontvangst van uw aanmeldingsbon voor 24 augustus, wordt de daginde ling voor 13 september naar uw huis adres gestuurd. Wacht niet te lang, want de inschrijving moet stoppen bij 120 deelnemers! Nadere inlichtingen kunt u krijgen bij: Jos Geerts, 073-6201417, Co van de Weijenberg, 073-6201407 en Toon van den Heuvel, 073-6209714 of e-mail: avdheuvel@home.nl. Ja, ik doe mee aan de Concern Hengelsportdag in 's-Hertogenbosch 13 september 2003. Opsturen voor 24 augustus naar Naam: Straat: Postcode en woonplaats: Telefoon: Personeelsnummer: A. van den Heuvel Rompertpark 162 5233 RS 's-Hertogenbosch O Ik doe mee metfamilieleden (maximaal 2). Jeugd tot 15 jaar

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 6