164 Eerst werken... en dan lekker eten! 2 juli 2003 Jaargang 7 Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Heineken Er werd hard gewerkt 1 HON-actie en Brouwerij BBQ 2 Menu 3 Column 4 Profiel: Piet Hagenaars Een brouwerijbrede HON-schoonmaakactie; het werd in een eerder nummer van Leven in de Brouwerij al groots aangekondigd. Woensdagmiddag 25 juni was het zover. Om 12.30 uur werd er verzameld in de hal van het Brouwerijkantoor, waarna tot 15.00 uur de handen uit de mouwen werden gestoken om de Brouwerij er weer helemaal spik en span uit te laten zien. En na afloop kon iedereen genie ten van een lekker drankje en hapje tijdens de Brouwerij-barbecue. 6 7 8 OR Familie-excursies Zomerstop Ongeveer een jaar geleden werd HON geïntroduceerd, om ervoor te zorgen dat de Brouwerij er een stuk schoner moest komen uit te zien. HON is inmiddels een begrip op de Brouwerij en een onderdeel van iedereen zijn werkzaamheden gewor den. Om te benadrukken dat HON een continu proces is, werd deze grote schoonmaakactie georganiseerd. Met name voor de leidinggevenden en het stafpersoneel, die zich over het alge meen minder met schoonmaken bezighouden, dan de andere brouwe rijmedewerkers. Het weer was mooi, de opkomst was groot en er werd uit eindelijk een hoop vuil opgeruimd. Een groot succes dus. Nederland Supply Om 15.00 uur werden de werkzaamheden beëin digd en was het tijd voor de jaarlijkse Brouwerij barbecue. Zoals ieder jaar was er weer voldoende eten en drinken, het zag er allemaal heerlijk uit. De vele aanwezigen lieten het zich dan ook goed smaken. Mede door het prachtige weer, werd het wederom een geslaagde barbecue. vervolg op pagina 3

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1