Nieuwe bedrijfskleding 8 De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Frea Lodewijk Het redactieadres Renske de Laat, BK 3.27, Z/Wou. E-mailadres (Bouwbureau HNS) tst. 6099, Renske de Laat (Lasswell Communication Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum: Het volgende Events) tst. 7074 of 06-53346447, Manon van Veenendaal (Verpakken) nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 2 juli 2003. Teksten en tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. foto's kunnen tot en met vrijdag 20 juni 2003 worden ingeleverd. over meer dan dertig vestigingen. Ze zijn verdeeld in zogenoemde dragers- groepen zoals chauffeurs, kantine- personeel en receptiemedewerkers. Uit deze dragersgroepen zijn ver tegenwoordigers aangesteld, die nauw bij de ontwikkeling van de nieuwe bedrijfskleding zijn betrokken. In oktober 2001 is het projectteam van start gegaan, waarna vele bijeen komsten hebben plaatsgevonden waarin uitvoerig is besproken hoe de kleding eruit moest komen te zien. De grote dag Woensdag 28 mei was de grote dag waarop de nieuwe bedrijfskleding aan het projectteam, de kledingcom- missie en de stuurgroep werd geshowed. Een tijd van tekeningen, stoffen en kleur- stalen ging aan deze presen tatie vooraf, waarin de keuze tot stand is gekomen. Een beetje spannend was het wel omdat niemand het totaalplaatje nog had gezien. Professionele modellen liepen heen en weer in de nieuwe kleding en werden kritisch door de aanwezigen bekeken. Op enkele opmerkingen na werd de proefcollectie enthousiast ontvangen. Van 7 juli tot en met 3 augustus vindt er een draagtest plaats, waaraan 35 medewerkers deelnemen. We houden jullie op de hoogte... Foto's linksboven: De representatieve lijn voor de dra gersgroepen: Bedrijfsrestaurant, Receptie, Beveiliging, tappers/kelners, Ontvangsten en Evenementenservice Foto's rechts: De functionele lijn voor de dragers- groepen: chauffeurs, magazijnmede werkers, monteurs, medewerkers Interne Dienst en Evenementen service De medewerkers die bij Heineken bedrijfskleding dragen, lopen alweer een aantal jaar in de 'Frans Molenaar'-lijn. Over deze lijn is inmiddels veel gezegd en geschreven. De kleding zou niet lekker zitten, de levertijden zijn te lang en de kleurcombinaties zijn op z'n zachtst gezegd apart. Hoog tijd dus om een nieuw project op te starten en een nieuwe bedrijfskle- dinglijn te ontwikkelen. Zo gezegd, zo gedaan zou je denken. Maar niets is minder waar. ledereen heeft wel een mening over bedrijfs kleding. De een vindt het prettig om 'kleding van de zaak' te dragen, de ander vindt het vreselijk. Een ding is zeker: je hoeft in ieder geval 's mor gens niet uren voor de kast te staan om te bedenken watje nu weer aan moet trekken! Bij de keuze voor nieu we kleding is het niet makkelijk om het zoveel mensen naar de zin te maken. IJdel als we zijn, willen we er natuurlijk allemaal leuk, mooi en modern uitzien. Kledingdragers nauw betrokken Heineken in Nederland telt zo'n 1.390 dragers van bedrijfskleding, verdeeld

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8