Nieuws uit Den Bosch Afscheid Mary Bahri 25 jaar in dienst Nieuw Brouwhuis, grootste installatie ooit 6 Zo moet het Brouwhuis eruit komen te zien Eind mei zijn bij Heineken in Den Bosch de werk zaamheden voor het nieuwe Brouwhuis 4 van start gegaan. Het Brouwhuis komt op de plaats te staan waar voorheen de oude gist- en lager- kelders zich bevonden. Een deel van het nieuwe gebouw wordt kantoor, zodat de stafdiensten en het laboratorium binnen de brouwerij zelf kunnen worden gehuisvest. Het nieuwe Brouwhuis, met een brouwselgrootte van ruim 1.000 hectoliter, gaat de huidige Brouwhuizen 1 en 2 vervangen. Het einde van het kopertijdperk dus. De roestvrijstalen brouwinstallatie die erin wordt geplaatst is de grootste en modernste die tot nu toe ooit in een bestaande Heineken-vestiging is gerealiseerd. Het is de bedoeling dat 6 april 2004 het eerste brouwsel uit Brouwhuis 4 stroomt. Er moet dus hard worden gewerkt het komende jaar. Het pro ject wordt door HTS uitgevoerd en om de aansluiting van het nieuwe Brouwhuis op de bestaande instal laties goed te regelen, is er een speciale werkgroep samengesteld. Die gaat zich niet alleen bezighouden met de bierproductie, maar ook met zaken als het aanpassen en wijzigen van de utilities die het Brouwhuis moeten gaan bedienen. 0p 3 juni hebben we afscheid geno men van Mary de Graaf (secretaresse Brouwen/UC/BTD). Zij heeft per 1 juli namelijk een andere baan binnen Heineken, als project assistente bij de afdeling BSS van HNBS. In die functie, waarnaar ze al heel lang op zoek was, zal zij zich gaan bezighouden met het faciliteren van automatise ringsprojecten. Zij is dan wel niet zo heel erg lang werkzaam geweest bij Brouwen/UC/BTD, maar heeft het wel erg leuk gevonden om ook eens de andere kant van de wereld die Heineken heet, te ontdekken. Het was zogezegd kort maar krachtig. We houden jullie op de hoogte van de ontwikkelingen van dit enorme project. Mary, heel veel succes in je nieuwe baan! Astrid, Ineke, Carole, Yvonne, Carola, Sonja en Manon Tijdens het werkoverleg van ploeg A, Colonne 1 zijn aan Abderemane Bahri (Bahri genoemd) de speld met bijbehorende versierselen overhan digd door ondergetekende. Tijdens de uitreiking werd teruggekeken naar de beginperiode van Bahri op Colonne 1. Toen hij bij Heineken in dienst kwam, werkten er 43 opera tors en twee groepsleiders op de lijn. Momenteel werken er nog maar achttien operators, drie monteurs en een teamleider. Een behoorlijke reductie in personeel over de af gelopen 25 jaar. Ook de techniek is in die 25 jaar behoorlijk veranderd. Bahri heeft drie renovaties meege maakt. Heineken heeft tweemaal van krattype gewisseld en eenmaal van flessoort. In september, tijdens het teamuitje, wordt Bahri samen met Gijs van Rijn en Arie Barnhoorn nog eens in het zonnetje gezet. Boudewijn Hulsman, teamleider ploeg A, Colonne 1

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 6