HON is niets nieuws Alle laden en kastjes gingen open Wist u dat... Uiteraard is HON ook bij Brouwen geïntroduceerd, want daar viel ook het een en ander te verbeteren als het om Hygiëne, Orde en Netheid gaat. Dini Bouwmeester, productiemanager Brouwen, vertelt hoe het nu met dit project gaat. "We hebben een goede start gemaakt, de afdeling ziet er schoner en opgeruimder uit en er wordt meer aandacht aan hygiëne en netheid besteed", vertelt Dini. "HON is eigenlijk niets nieuws, de Brouwerij moet altijd schoon zijn. Maar omdat dit niet altijd het geval is, vind ik het belangrijk dit onder werp onder de aandacht te brengen door middel van de HON-campagne. Heineken is een brouwerij die tot de top van de wereld behoort. HON behoort dan een vanzelfspre kend onderdeel van de bedrijfsvoering te zijn, en moet voldoen aan alle standaarden van de voedingsmiddelenindustrie. Het is overigens veel prettiger werken in een schone omgeving en de afdeling straalt meer kwaliteit en professionaliteit uit." Ook binnen Brouwen zijn we met de HON- rondes begonnen. In subafdelingen en teams is een schoonmaakplan opgesteld, waarin is vastgelegd wie, waarvoor verant woordelijk is. Dit geldt zowel voor ons zelf, als voor het externe schoonmaakbedrijf. Dini: "Momenteel zijn we bezig dit plan te integreren in de dagelijkse werkzaamhe den en het resultaat wordt merkbaar. We ontvangen positieve reacties van bezoe kers, die de Brouwerij zichtbaar schoner vinden." Schoonmaak 25 juni Brouwen is duidelijk op weg met HON, maar er is nog genoeg te doen. Dini ziet voor zichzelf ook verbeterpunten. "Ik kan vaker rondes lopen en het resultaat duide lijk bespreken. En niet alleen binnen de productieafdelingen, maar ook in de werk plaatsen en kantoren. Ook daar kunnen we nog verder met opruimen en structure ren." Uiteraard doet Brouwen mee aan de grote schoonmaak op 25 juni. "We zullen dan een aantal algemene ruimtes aanpak ken. Ik verwacht die middag met een enthousiaste groep aan de slag te gaan." Voordat de kreet 'HON' werd geïntroduceerd, werd op onze afdeling al voldoende aandacht aan orde en net heid besteed. Althans, dat dachten wij bij de BTD! Onze afdeling moest net als alle andere, opnieuw door de inmiddels bekende HON-bril worden bekeken. Het werd toen al snel duidelijk dat in alle inspanningen structuur moest worden aangebracht, met name in de TBV's (Taken, Bevoegdheden en Verantwoordelijkheden), regi stratie, opvolging en borging. In oktober 2002 was het tijd voor de eerste nul-meting. De uitkomst hiervan was voor iedereen even schrikken. Vooral binnen het KCT gingen alle laden en kastjes open. Alles werd driedimensionaal door de HON- bril bekeken en dit leverde maar liefst 167 actiepunten op. De leden van de taakteam VGWM/HON pakten hun taak gedreven op en zorgden dat alle openstaande actiepun ten overzichtelijk werden geregistreerd, van verantwoordelijke en een bepaald tijds pad voor opvolging werden voorzien. In maart 2003 waren de 167 actiepunten van de registratielijst opgelost, op een enkel punt na. Ondanks het feit dat HON nooit zal worden afgerond, is het fijn te horen dat er van bui ten het team complimenten zijn gekomen over de vooruitgang. Het blijkt dus dat aan dacht voor soms relatief 'kinderachtige' actiepunten, leidt tot een voor iedereen zichtbare verbetering. Dus een prettige omgeving om in te werken en om in gezien te worden. We zijn er trots op dat we als afdeling kunnen vaststellen dat we in relatief korte tijd in stap vijf van het stap penplan zijn terechtgekomen. Dus stand houden! Kees Kruunenberg, VGWM/HON KCT en Ter Uffink, teamleider KCT ...er naar aanleiding van de nieuwe rook- regeis, 105 nieuwe asbakken op de Brouwerij zijn geplaatst? En dat de Interne Dienst ervoor zorgt dat ze worden schoon gemaakt?

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 4