Zelf verantwoordelijk Er is veel gebeurd bij Verpakken HON-compliment! Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Ruim een jaar geleden zetten we de eerste stappen om nu eens daadwerke lijk de Hygiëne, Orde en Netheid serieus aan te pakken. Hoewel lang niet ieder een zich het realiseerde, was onze Brouwerij op een hygiëneniveau beland, waarbij we ons echt moesten schamen. De grootste Heineken Brouwerij, het hoogste geïnvesteerde kapitaal, de modernste technieken, maar een uiterlijk dat hier absoluut niet mee overeenstemde! Inmiddels zijn we een jaar verder en kunnen we de echte vooruitgang zien op het gebied van Hygiëne, Orde en Netheid. Zonder in details te treden, kan ik uit persoonlijke ervaring mede delen dat onze collega's binnen Heineken weer zonder aarzeling aan bezoekers en klanten kunnen laten zien wat voor geweldige Brouwerij wij heb ben. Dat is eigenlijk het beste compli ment dat we ons kunnen wensen. We hebben de eerste stappen gezet, maar we moeten dit nog wel verder voortzetten. HON moet en kan nog beter, zodat we echt een topniveau kun nen bereiken. In dit nummer van Leven in de Brouwerij vraag ik dan ook jullie speciale aandacht voor ons streven naar die top! HON door en voor iedereen, dan gaan we het ook daadwerkelijk realiseren! Wilbert Raaijmakers Het Facilitair Support van Brouwen zorgt voor de voort gang van het productieproces en het schoonmaakwerk. Met de invoering van HON is door ons een schoonmaak- plan gemaakt, waarin per aandachtsgebied is aangege ven hoe de werkplaats kan worden schoongehouden. De start was veelbelovend door eer grote schoonmaakactie, waaraan bijna iedereen heeft meegedaan. Helaas is de aandacht voor HON nog niet op het gewenste niveau en is het goed dat iedereen nogmaals wordt gewe zen op het belang ervan. Het schoonmaak- plan is met de sterpunthouders VGWM bespro ken, die op hun beurt moeten proberen de medewerkers ervan bewust te maken dat een schone werkplek niet alleen noodzakelijk is voor de kwaliteit van de Brouwerij en het pro duct, maar dat het in een schone omgeving ook veel prettiger werken is. Met name het schoon achterlaten van de werkplek is belangrijk. Uiteindelijk zijn het de medewerkers zelf die ervoor moeten zorgen dat dit ook gebeurt. Probeer elkaar te helpen en besef dat de verantwoordelijkheid van een schone werkplek niet alleen bij anderen ligt, maar ook bij jezelf! Als jij je werkplek netjes achterlaat, zal de volgende ploeg daar ook eer der zijn best voor doen, dan wanneer ze in de puinhoop van de ploeg ervoor moeten werken. Hans van Eijk, teamleider Facilitair Support Brouwen Bij Verpakken was iedereen het erover eens; de afde ling kon er schoner uitzien. Natuurlijk werd er wel schoongemaakt, maar de afdeling ziet er sinds de invoering van HON veel beter uit. "Het scheelt natuurlijk al dat er niet meer mag worden gerookt en gegeten, waar door er geen sigarettenpeuken en minder zwerfvuil rondslingeren", vertelt Cees Thijssen, operator Verpakken. "Maar dat is niet waarom het er nu zo netjes uitziet. Er is bij Verpakken het afgelopen jaar veel gebeurd om de afdeling schoner te maken." Er zijn onder meer vuilnisemmers met zakken op kritische punten geplaatst, tijdens het werk wordt er meer schoonge maakt, het gereedschap wordt op vaste plaatsen opgeborgen, de water- en lucht- Nederland Supply slangen worden beter opgerold, er is een emmer alcohol om onderdelen schoon te maken en de nieuwe onderdelen worden schoner aangeleverd. Het resultaat is er "We hebben binnen een jaar best veel bereikt. Het kan natuurlijk altijd beter en schoonmaakwerk is er altijd. Maar nu het een onderdeel van de werkzaamheden is geworden, is het ook makkelijker om alles bij te houden", aldus Cees. "De algemene ruimtes, zoals de teamruimtes en de werk- cabines kunnen nog wel wat extra aan dacht gebruiken. Het zijn echter moeilijke ruimtes om schoon te houden, omdat er veel verschillende mensen komen." Cees Thijssen

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3