Kwaliteit naar de Fust Afscheid Marcel van der Lee 6 Eindelijk was het dan zo ver. Na een hectische periode van presentaties, leren en een op de praktijkgerichte opleiding in het laboratorium van de voormalige Verpakken Kwaliteits Dienst (VKWD), zijn alle operators van Colonne 9, na het met goed gevolg afgerond hebben van hun theorie- en praktijkexamen, geslaagd voor de module Kwaliteit. Nadat was bekendgemaakt dat Kwaliteit naar de lijn ook richting de fustenlijn zou gaan, is de groep door de daarvoor bevoegde kwaliteitscoör dinator, Elly Koster, opgeleid tot vol waardige kwaliteitscontroleur. De ope rators zijn nu bevoegd om het kwali teitsaspect van het verpakkenproces te controleren en indien nodig ade quaat bij te stellen bij afwijkingen of calamiteiten. Elly, nogmaals onze dank daarvoor. De toetsing is geschied onder de supervisie van de opleidings coördinatoren, in samenwerking met de kwaliteitscoördinator, die op dit vlak als materiedeskundige gefun geerd heeft. Heren, gefeliciteerd met jullie behaalde certificaat en laat dit een voorbeeld zijn voor de aankomen de groep van Colonne 1. Namens de opleidingscoördinatoren, Pim van Duyn Mooie woorden voor Marcel Opvolger gelijk voorgesteld Tegelijkertijd is de opvolger van Marcel aan de aanwezigen voorge steld: Charlie Rabelink. Charlie komt vanuit Den Bosch, waar hij dezelfde functie bij DCS Export had. In zijn nieuwe functie had Charlie de eer, om het nieuwe Regelcentrum van DCS Binnenland te openen. In dit Regelcentrum zijn de DCS-afdelingen Customer Support Control en DCS Operationele Regeltaken bij elkaar gebracht, zodat snellere interne en externe communicatielijnen ont staan. Na deze afscheids- en voor- stelronde is in een gezellig samen zijn met taakteammedewerkers en chauffeurs van de VTC-vervoerders, nog enige tijd doorgebracht met zeebanket en schuimende consump ties. Jodocus Dol, DCS Binnenland Dinsdag 6 mei is informeel afscheid genomen van Marcel van der Lee als distributiemanager DCS Binnenland. Marcel gaat niet helemaal bij Heineken weg, want hij heeft een functie bij Vrumona aanvaard. In de afscheidstoespraak memoreer de Fred Holvast aan de grote projec ten welke onder supervisie van Marcel gestalte hebben gekregen, zoals het Star Chain-project, Distri- vaart en Roro vanuit Den Bosch en de aanzet tot invoering van het WMS- systeem in het Binnenlandmagazijn in Zoeterwoude.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 6