Severino Morais 25 jaar in dienst HON-actie: 'schoon de zomer in' Fijne broedplek Zomerplanning Heineken 3 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude We zitten nog midden in de lente, maar zijn in gedachte reeds weken met de zomer bezig. Op dit moment hebben wij een flinke overcapaciteit bij Verpakken en moeten we echt maatregelen nemen om stilstanden te plannen, waarbij we de bezetting van de lijnen toch nog op een effec tieve wijze kunnen inzetten. We hebben met Planning, onze af nemers en de leidinggevenden van Verpakken intensief gestudeerd op de best passende oplossing, waarbij we ons realiseren dat in dit soort situ aties geen ideale oplossing bestaat. De uiteindelijke beslissing om gedu rende de zomermaanden Colonne 2 en Colonne 7 te combineren, vergt flexibiliteit van alle betrokkenen. Deze aanpak is helaas extra pijnlijk voor Colonne 7, die met een indrukwek kend verbeterprogramma bezig is. Met nadruk wil ik hier nogmaals laten weten dat deze resultaten enorm worden gewaardeerd en dat ik er echt vanuit ga dat we deze positieve lijn in de nabije toekomst weer verder kunnen doortrekken! We zijn in staat om met elkaar effectief te produce ren. Laten we dat vasthouden en voortzetten! Wilbert Raaijmakers Woensdagmiddag 25 juni wordt de zomer ingeluid door een HON- schoonmaakactie op de Brouwerij. Aansluitend kunnen de HON-ervarin- gen worden uitgewisseld tijdens de jaarlijkse Brouwerij-barbecue. Informatie hoe u zich kunt aanmel den en verdere details volgen via de afdelingen. We rekenen op uw aller bijdrage. de Bedrijfsleiding Severino Morais, geboren op het eiland Santo Antao, dat bij de eilan dengroep Cabo Verde hoort, kwam 1 mei 1978 bij Heineken Zoeter woude in dienst. Heel wat jaren heeft hij op verschillende verpakkingslijnen gewerkt en is momenteel werkzaam bij de Platenwasserij. Tijdens het samenzijn met de welbekende koffie en gebak werd er gesproken over de Kaapverdische eilanden. Diversen mooie eilanden waar misschien wel toekomstige vutters van hun pen sioen gaan genieten. De desbetref fende gouden ster, behorende bij een 25-jarige jubilaris, kreeg Severino opgespeld door Ed van Willegen, pro ductiemanager van de afdeling Verpakken. Een scholekster heeft in de zandbak bij de paarden een uitstekende plek gevonden om haar eieren te leggen en erop te broeden. De scholekster bewaakt haar terrein Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3