Afscheid Toine van Beek Verschuivingen binnen de afdeling P&O k 8 Dc redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Frea Lodewijk Het redactieadres Renske de Laat, BK 3.27, Z/Wou. E-mailadres (Bouwbureau HNS) tst. 6099, Renske de Laat (Lasswell Communication Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum: Het volgende Events) tst. 7074 of 06-53346447, Manon van Veenendaal (Verpakken) nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 21 mei 2003. Teksten en tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. foto's kunnen tot en met vrijdag 9 mei 2003 worden ingeleverd. Donderdag 24 april hebben wij, na zijn laatste werkdag, afscheid genomen van Toine van Beek. Per 1 mei zal hij in zijn nieuwe functie als team leider DCS Export in Den Bosch gaan beginnen. Onder het genot van een hapje en een drankje en in aanwezigheid van verschillende belangstellenden, wer den in de bar van het Bedrijfskantoor verschillende herinneringen en dank woorden aangehaald door Dini Bouwmeester, Marlies Wijckerheld Bisdom en Corina Hoogeboom. Toine begon, als echte Brabander, zijn Heineken-tijd bij de Brouwerij in Zoeterwoude. Na bijna driejaar Zoeterwoude, bijna driejaar P&O en bijna drie verhuizingen, gaat hij dan toch weer terug naar het Brabantse land. Bij het ophalen van herinnerin gen was een aantal zeer toepasselijke cadeaus bedacht, zoals een door de collega's eigen gemaakte cd 'Zoeterwouds Sentiment', Leidse lied jes voor de sentimentele momenten en een originele Leidse kruik met Hooghlandsche kruidenbitter. Toine kon hierop in eerste instantie alleen uitbrengen: "Tja, wat zal ik zeg gen..., het waren drie fantastische dagen (jaren)." Toine het ga je goed in het Brabantse land, HOUDOE. Afdeling P&O Toine van Beek Na het vertrek van Toine van Beek naar Den Bosch is er binnen de afdeling P&O een herverdeling van de werkvelden gemaakt. Dit heeft geleid tot de volgende verdeling: Henk Arens Mathy de Baar Nineke de Graaff Corina Hoogeboom Monique Krijbolder Henriëtte Steemers Opleidingsfunctionaris Brouwerij Zoeterwoude Hoofd P&O met daarnaast operationele P&O-taken ten behoeve van Overhead en Control P&O-er voor rayon 3 van Verpakken en de IM-ers P&O-er voor de afdeling Brouwen en Energie, de onderhoudsgroepen Verpakken en Brouwen en de afdeling P&O. Daarnaast is zij onze reïntegratie coördinator voor de gehele Brouwerij P&O-er voor rayon 2 van Verpakken, EVM en de Bedrijfstechnologische Dienst P&O-er voor rayon 1 van Verpakken, Technische Dienst en interne Dienst Inmiddels zijn de voorbereidingen in volle gang. De daadwerkelijke overgang zal in fasen tussen 1 mei en 18 mei worden gerealiseerd.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8