Mag ik JT mij even voorstellen... 6 ingespannen om kwaliteit tussen de oren te krijgen (HTS kwaliteitssysteem opgezet) en kennis er juist tussen van daan te halen (delen van kennis, door Ik ben Francien de Jongh en ben 1 april begonnen bij Verpakken als Packaging Operations engineer, beter bekend als POE. Mijn voorganger was Taco Zantinge. Ik werk al 15 jaar bij Heineken, waarvan de meeste tijd bij HTS, met een kleine uitstap naar Den Bosch (technoloog Brouwen). Op de afdeling Research Development van HTS heb ik onder zoek gedaan op het gebied van gist en vergistingen. De afgelopen vier jaar heb ik me bij KMF (Knowledge Management Facilitation) van HTS middel van Heineken Knowledge Management). Als POE kom ik de afdeling Verpakken ondersteunen in het continu verbete ren en het waarborgen van deze ver beteringen. Momenteel houd ik me bezig met de (kwaliteits-)rapportages die uit MES moeten komen. Ik ben getrouwd met Robert en moe der van twee jongens: Bram van bijna vier jaar en Thijs van zes jaar oud. Naast een volledige taak bij Verpakken heb ik thuis dus ook nog het een en ander te doen. Als grote hobby heb ik motorrijden. Ik doe het inmiddels 21 jaar en heb verschillen de motorfietsen gehad. Mijn rode Suzuki Bandit 600 zal regelmatig te bewonderen (alleen kijken) zijn op het brouwerijterrein. Ideeënbus Ook als er geen sprake is van een besparing van kosten. Bart van Eunen, secretaris PIBC In nummer 159 van Leven in de Brouwerij stond een artikeltje over veilig werken bij EVM. In dit artikel stond dat ik een opmerking heb gemaakt over een onveilige werk methode die werd toegepast bij EVM. De medewerkers van EVM waren het met mij eens dat deze methode niet echt veilig was. Er werd mij verteld dat Ronald van der Meijden hierover reeds een idee had ingediend. De uitvoering liet echter nog op zich wachten. Woensdag 23 april heeft de Ideeën buscommissie vergaderd en is onder andere dit idee behandeld. De beoordeelaars zijn van mening dat dit idee op drie punten voorde len heeft, namelijk: 1. het is veiliger, 2. de werkomstandigheden zijn veel beter, 3. het bespaart tijd. De Ideeënbuscommissie heeft beslo ten dat dit idee wordt beloond met een bedrag van 1.000 euro netto. De conclusie is dan ook dat ideeën die de veiligheid en/of de werkom standigheden verbeteren, worden beloond. De nieuwe 'veilige' manier volgens het idee van Ronald

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 6