Opheffing Postagentschap Zoeterwoude Mohammed Ashraf 25 jaar in dienst VAST r* Slimme oplossingen ploeg 2A, 3A en 7A van Verpakken Heineken 3 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Nu de kruitdampen van de oorlog in Irak wat zijn opgetrokken, wordt het tijd om eens te kijken hoe wij er als Heineken Supply voorstaan. Intern blijkt dat we met z'n allen in het eerste kwar taal erg veel hebben bereikt. Wilbert Raaijmakers heeft daarover in de vorige uitgave reeds iets gezegd. Ik kan daar slechts aan toevoegen, dat ook de ser vice aan onze klanten goed tot zeer goed is geweest. Helaas moet worden vastgesteld dat onze commerciële collega's hun doel- stellingen in de diverse markten niet hebben gehaald en het er niet naar uit ziet dat het dit jaar, ondanks al hun inspanningen, beter gaat lopen. Alles lijkt zich de verkeerde kant uit te ont wikkelen: SARS in het Verre Oosten, slechte economische ontwikkelingen in de USA, maar ook bij ons in Nederland. Dat betekent dat we nog harder moe ten nadenken over hoe we onze produc tiviteit en kosten op het gewenste niveau kunnen houden. Dit zal niet eenvoudig zijn, juist omdat we al een heleboel heb ben gedaan. Verpakken is volop aan het kijken wat zij kunnen doen, en ook aan ons de taak om te kijken hoe we hier weer slim mee kunnen omgaan. DCS staat erom bekend goed op allermoge- lijke problemen te kunnen inspelen. Daarom heb ik er het vol ste vertrouwen in, dat we ook nu weer met slimme oplossingen zullen komen. Fred Holvast Het Postagentschap in het Zoeterwoudse Heineken-kantoor wordt per 27 mei opgeheven. De Heineken Kas blijft voorlopig nog wel open. Hoewel het Postagentschap veel gemak biedt, is de echte toegevoeg de waarde die het had in de jaren '70 en '80 verdwenen. Een van de oorza ken daarvan is de opmars van e-mail. Omdat ook de personele bezetting van het agentschap steeds moeilijker te garanderen is, is besloten om deze vorm van service naar de Heineken-medewerkers niet voort te zetten. Het Postagentschap wordt met name gebruikt door personeels leden van de vestigingen Zoeterwoude en Leidschendam. In overleg met de COR wordt er alge meen HNB-beleid geformuleerd met betrekking tot alle Heineken Kassen in Nederland. Meer informatie hier over volgt later. De Heineken Kas is gesloten op 27 en 28 mei in verband met de finale controle door Postkantoren BV, als gevolg van het opheffen van het Postagentschap. De Heineken Kas gaat 2 juni gewoon weer open. Op 1 maart 2003, de dag dat Mohammed Ashraf 25 jaar in dienst was, was de jubilaris zelf nog op vakantie in Pakistan. Dus moest de koffie met collega's en de afdelings chef uitgesteld worden tot half april. Er was koffie en gebak besteld voor een handjevol collega's, maar uitein delijk wisten 16 collega's zich in het kantoor van Ed te proppen. Dat waren zowel heren uit ploeg 3A als uit 7A, waar Mohammed tot vorig jaar heeft gewerkt. Nadat de speld met bijbehorende envelop waren opgespeld en uitgereikt, werd Mohammed door alle aanwezigen gefeliciteerd met deze mijlpaal. Het was een gezellige en licht chaotische uitreiking. Na afloop bleek er toch nog gebak over te zijn en was de lich te paniek bij de afdelingssecretares ses Manon en Sonja voor niets geweest. Mohammed nog van harte gefeliciteerd! Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3