160 Opknapbeurt vergaderruimtes BK Martin Nijziel 50 jaar 8 mei 2003 Jaargang 7 Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Heineken Er wordt hard gewerkt 1 Opknapbeurt vergaderruimtes 2 Gezond eten 3 Opheffing Postagentschap 4 Profiel Henk van Polanen 5 Groetjes uit Nigeria 6 Ideeënbus 7 Ondernemingsraad 8 Afscheid Toine van Beek Langzamerhand krijgt het Brouwerijkantoor een algehele opknapbeurt. De eerste verdieping is inmiddels gedaan en momenteel zijn de drie ver gaderruimtes aan de beurt. De werkzaamheden zijn na de paasdagen in alle ruimtes tegelijk begonnen en zijn als alles meezit in week 19 klaar. Het gaat om de kamers 2.09, 3.01 en 3.15, die veelvuldig voor vergaderin gen worden gebruikt. Naast nieuw meubilair en een likje verf, krijgen de kamers een nieuw (systeem-)plafond, nieuwe grijs geblokte vloerbedekking, lambrisering, nieuwe vitrage en nieu we schrijfborden. Deze opknapbeurt was hard nodig, sinds de bouw van het BK is er namelijk nog nooit wat aan gedaan. In de nieuwe vergaderkamers wordt ook een aantal technologische verbe teringen gedaan. Er komt een vaste SHOW-werkplek, waarop iedereen kan inloggen en waardoor het mogelijk is gegevens vanaf het netwerk op te roepen. Aan het plafond komt stan daard een beamer te hangen, die in verbinding staat met de computer en voor presentaties kan worden gebruikt. Op de computer zit een cd-rom/dvd-drive waarmee films via de beamer kunnen worden getoond. De mogelijkheid bestaat ook om een videorecorder aan te sluiten, indien de beelden op video staan. Martin Nijziel van de afdeling Nieuwbouw werd 17 april 50 jaar en dat kon natuurlijk niet ongemerkt voorbij gaan. Hij werd door collega's hieraan op ludieke wijze herinnerd en gefeliciteerd. Martin met Abraham Het was een gezellige drukte Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1