Paul van Oeffel (42) wie is operator Verpakken, Colonne 7/OR-lid PROFIEL 4 Hoe ben je bij de OR terecht gekomen? "Om meer visie van het bedrijf te krij gen, wilde ik graag lid worden. Bij mijn vorige werkgever heb ik ook zeven jaar bij de OR gezeten en daar heb ik vrij veel meegemaakt. Nu ik inmiddels alweer zeven jaar bij Heineken werk, wil ik wat meer over de organisatie weten. Vorig jaar heb ik met een aantal mensen van de OR gesproken en werd mij verteld dat ze op zoek waren naar nieuwe leden. Toen heb ik mijzelf kandidaat gesteld." Wat is je sterrenbeeld? "Steenbok." Wat is je thuissituatie? "Ik ben getrouwd en heb een zoon en een dochter. Dylan van 5 jaar en Kimberley van 10 jaar oud." Wat is je favoriete vakantieland of vakantieplaats? "Denemarken en Scheveningen. Ik kom oorspronkelijk uit Scheveningen en ga er nog graag naar toe. Naar Denemarken ga ik ongeveer twee keer per jaar op vakantie om te vis sen. Ik ben net weer terug van mijn laatste bezoek. Ik ga dan altijd met mijn vismaatje." Wat zijn de leukste elementen in je werk? "Het oplossen van problemen en met het team waarin ik werk, samen zo efficiënt mogelijk werken. Het team is voor mij vooral erg belangrijk. We zijn goed op elkaar ingespeeld en heb ben, nu ik lid van de OR ben gewor den, ook goede afspraken gemaakt voor momenten dat ik niet aanwezig ben. Ze zijn ook blij dat ik lid ben geworden, want via mij krijgen ze meer informatie over wat er allemaal binnen Heineken speelt. Ook kunnen ze via mij hun stem laten horen." Wat is je meest gebruikte vervoer middel? "De auto van Gerard. Ik heb zelf geen rijbewijs en rijd altijd met mijn colle ga Gerard Wieringa mee. En als ik niet met hem kan meerijden, ga ik op de scooter. Ik woon in Rijswijk, 37 kilometer bij mijn werk vandaan." Wat doe je voor de ontspanning? "Vissen en voetballen. Ik ben voorzit ter van de Heineken Hengelsport Vereniging en vis erg graag op aller lei verschillende soorten vissen, op zee en op binnenwater. Verder heb ik altijd op voetbal bij de amateurs in Scheveningen gezeten en speelde op zaterdag in het eerste elftal, inmiddels speel ik zelf niet meer, maar ga er nog wel graag heen." Wat is je levensmotto? "Ieders normen en waarden respec teren." Wat is je grootste ergernis? "Dat mensen binnen en buiten hun werk geen verantwoordelijkheden nemen." Met wie zou je een dag willen ruilen? "Met Rex Hunt. Hij is een Australiër en presenteert iedere dag van 17.00- 18.00 uur een visprogramma op Discovery Channel. In het programma reist hij heel Australië door en vist op plaatsen waar nooit iemand komt. Hij is wel een begrip in de viswereld."

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 4