Kantoor Leven in de Brouwerij verhuisd In Memoriam Fred Rosiëlle Begin! Heineken 3 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Een goed begin is het halve werk! Hopelijk kunnen we dat ook zeggen voor 2003. Het eerste kwartaal zit er al weer op en we hebben de resultaten van de maanden eens kritisch bekeken. Op vele fronten is hard gewerkt aan een aantal verbeteringen. Naast de vele technische verbeteringen, is bij alle afdelingen van onze brouwerij gestart met het maken van plannen om de pro ductiviteit nog verder te verhogen. De eerste plannen zijn veelbelovend en de komende maanden gaan we deze plan nen dan ook omzetten in daden. Er is nu reeds een aantal forse ver beteringen zichtbaar. Bij de afdeling Verpakken is men erin geslaagd om met aanzienlijk minder mensen toch het gewenste volume te produceren. Kritisch omgaan met het inzetten van uitzendkrachten en goed met elkaar afstemmen waar en wanneer we bezet ting nodig hebben, levert dus al direct resultaat op! Laten we dit opvatten als het begin van nog vele andere besparingen. Het kan en het moet! Nu kunnen we nog een hoop organiseren en realiseren zodat we straks niet achter de feiten aan hoe ven te lopen. Succes! Wilbert Raaijmakers Het kantoor van Leven in de onderwerpen te komen bespreken, Brouwerij is sinds woensdag 9 april die leuk zijn om in Leven in de niet meer op de tweede verdieping Brouwerij te plaatsen. Je kunt me ook van het Brouwerijkantoor te vinden, telefonisch bereiken via toestel 7074 maar op de derde verdieping in of via e-mail: Leven in de Brouwerij. kamer 3.27. ledereen is van harte welkom ideeën, nieuwtjes of andere Renske de Laat Met grote verslagenheid ontvingen wij het bericht dat op 59-jarige leef tijd onze vriend en collega Fred Rosiëlle 28 maart is overleden. Hij kwam vanuit de Bullewijk Amsterdam naar Zoeterwoude, waar hij bij DCS op het Mauritsplein werkzaam was. Ook heeft hij bij de Reclameservice- dienst gesolliciteerd, maar tot ons aller verbijstering is hij daar niet aan genomen. Buiten het werk dat hij bij DCS met veel plezier heeft gedaan, was Fred een groot kunstenaar. In de loop der jaren heeft hij veel van zijn creativiteit laten zien bij Heineken. Zo heeft hij voor de peurbakkentocht prachtige beelden gemaakt en tot drie keer toe de eerste prijs in de wacht gesleept. Ook maakte hij voor de mensen die jubileerden of afscheid namen mooie kunstwerken. Zo zijn er enkele onder ons die een echte 'Rosiëlle' mochten ontvangen. Deze schilderijen heeft hij met veel liefde voor zijn collega's gemaakt. Op 4 juli 2002 heeft Fred nog een mooi feest gehad omdat hij afscheid van Heineken nam. Na heel wat jaartjes trouwe dienst mocht Fred van zijn vrije tijd gaan genieten. Helaas was dat maar heel kort. Met het overlijden van Fred hebben wij een dierbare col lega verloren die voor iedereen klaar stond. Je was al bij ons weg, maar toch hadden we gehoopt datje als kunstenaar nog lang bij ons zou blij ven. Helaas mag dit niet zo zijn. Dag lieve Fred. Natuurlijk gaat ons medeleven uit naar zijn familie en alle anderen die hem dierbaar waren. Wij wensen hun veel sterkte toe om dit grote verlies te kunnen dragen. Namens de afdeling DCS Zoeterwoude, B.L. Verberg Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3