Kantoor DCS Binnenland verhuisd 2 Voetbaltoernooi 6 OR 3 In Memoriam Fred Rosiëlle 7 Veilig werken 4 Profiel Paul van Oeffel 8 Japans ontbijt De afdeling CS&C (Customer Support Control) was tot voor kort gevestigd in het kantoorge bouw, maar zit sinds het weekend van 22 maart, samen met het Regelcentrum, 'dichtbij de werk vloer' van DCS Binnenland. Deze verhuizing moet ervoor zorgen dat de lijnen tussen de twee afde lingen korter worden, zodat er efficiënter kan worden gewerkt. Het kantoor van het Regelcentrum stond al wel op de goede plaats, maar werd door de jaren heen te klein. Een logische stap was beide afdelingen in een nieuw en ruim kan toor te vestigen. De verhuizing vond in het weekend plaats, zodat beide afdelingen geen hinder zouden ondervinden en de werkzaamheden gewoon konden doorgaan. Meer feeling met de operatie Voor zowel CS&C als het Regel centrum is het nieuwe kantoor een hele vooruitgang. "Je loopt veel mak kelijker bij elkaar naar binnen", ver telt Jos Bouwmeester, taakteamme- dewerker bij het Regelcentrum. Plony de Vrij, medewerker afdeling CS&C: "Het was wel even wennen, maar inmiddels bevalt het goed. Op deze manier heb je veel meer 'fee ling' met de operatie en zie en spreek je de chauffeurs nog eens." De afdelingen liggen eigenlijk in eikaars verlengde. Bij CS&C worden orders van grote distributiecentra in Nederland verzorgd. Deze orders worden daar verwerkt, gecontroleerd en ingepland in het routeschema van de vrachtwagens. De afdeling houdt tevens in de gaten of er voldoende voorraad is om tijdig te kunnen leve ren. Bij het Regelcentrum zorgen ze er vervolgens voor dat het bier op tijd bij de klant wordt bezorgd. En dat wanneer er vertragingen ontstaan, de schema's van de vrachtwagens worden aangepast. De afdeling CS&C Heineken Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1