Wimbledon-gevoel in Zoeterwoude 8 I De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Frea Lodewijk Het redactieadres: Renske de Laat, BK 2.17, Z/Wou. E-mailadres (Bouwbureau HNS) tst. 6099, Renske de Laat (Lasswell Communication Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum: Het volgende Events) tst. 7074 of 06-53346447, Manon van Veenendaal (Verpakken) nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 24 april 2003. Teksten tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. en foto's kunnen tot en met vrijdag 11 april 2003 worden ingeleverd. Jacco geeft de deelnemers een warming up opvolgt, dan ga je echt, ook als recre ant, groeien in het spel. Als laatste onderdeel stond ook een cursus intimi deren op het programma. Hoort ook bij tennis volgens Jacco. Hoe pak je de tennisbal op vanaf de grond als je je tegenstander wilt intimideren. Variaties genoeg bleek. Stilstaand, lopend, opvallend, onopvallend, alles is mogelijk. Als we op tv dubbelspelers tegen elkaar zien praten na een rally, is ons inmiddels verteld dat deze klei ne gesprekjes onderling ook wel eens over de 'lekkere ballen' op rij twee van de tribune blijken te gaan. Zouden ze op een dieptepunt van hun spel, daar hun kracht vandaan halen om tot de beste prestaties te komen? Officiële opening Aangezien deze clinic was georgani seerd vanwege de ingebruikname van twee nieuwe banen, moest natuurlijk een (voormalige) topper van de Heineken-organisatie de banen offi cieel voor 'geopend' verklaren. En ja hoor, die kwam in de persoon van de heer Vuursteen. Na zijn officiële speech en zijn afsluitende woorden: 'He, Biertje?', werden het nog gezellige uurtjes met de nodige hapjes en drankjes. Door de organisatie is weer een voortreffelijk evenement georga niseerd, waaraan iedereen met veel plezier zal terugdenken. Een ACE dus. Twee enthousiaste deelnemers En het werd een topdag Onder toeziend oog van jacco en begeleid door een tennisleraar per onderdeel, werden alle technieken van het tennisspel uitgebreid behandeld en getraind, zoals service, forehand, backhand, looptechniek, balvaardig heid en de volley. En juist die volley gaf de jus aan de clinic, want op dat onderdeel stond die wereldberoemde dubbelspeler Jacco, die in het verle den samen met Paul Haarhuis jaren lang nummer 1 van de wereld was, bekend. En als hij je de ballen aan speelt en jij zijn aanwijzingen daarbij De Heineken Tennisvereniging Zoeterwoude heeft voor de leden en introducés een clinic georganiseerd die zondag 23 maart heeft plaats gevonden. Dit in verband met de officiële inge bruikname van twee 'all weather' tennisbanen. lijst, onze internationale topper Jacco Elting. Aangezien baan drie en vier, door tegenslag in de week ervoor, niet kon den worden gebruikt, werden er twee extra tennisbanen gecreëerd door Cok van Duivenvoorden en consorten op het voetbalveld van HVZ en ja hoor: het Wimbledon-gevoel was er. Alle ingre diënten, met uitzondering van aardbei en met slagroom, waren aanwezig. Enthousiaste tennissers en tennissters, twee nieuwe 'French Court' banen, veel zon en als eerste op onze plaatsings- Lekker op het terras in de zon, het mooie weer maakte de dag extra succesvol

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8