op de Brouwerij Nieuw Leven VAST /n Afscheid Heineken Nederland Supply Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Op 22 maart is bij DCS Binnenland het WMS (warehousemanagementsys- teem) live gegaan. Een mooie afslui ting van een lange voorbereiding, maar tegelijkertijd ook de start van een moeilijke periode van wennen aan het nieuwe systeem. Het systeem vraagt om discipline: werk alleen via de procedures en werkinstructies (en als je het niet weet, vraag je het aan de key-user). Ik denk dat deze imple mentatie weer een mooi voorbeeld is van resultaten die kunnen worden behaald bij een grote betrokkenheid bij DCS. Mede dankzij jullie heb ik veel geleerd en heb ik een leuke periode gehad. Medio april neemt Charlie Rabelink het van mij over. Hem wens ik veel plezier en succes bij deze fijne club. van de taakteammedewerkers. Er is door jullie (key-users, maar zeker ook de anderen) afgelopen weken veel werk verzet, maar altijd met enthou siasme en zonder morren. Het is dan ook jullie resultaat, waarop je trots mag zijn. Voor mijzelf is dit het afscheid van DCS Binnenland. Ik kijk met veel plezier terug op mijn periode Marcel van der Lee, manager DCS Binnenland Wie goed naar de grasvelden langs de Brouwerij kijkt, kan ze zien: de lammetjes. Er is weer volop nieuw leven op de Brouwerij, inmiddels zijn er al zestig lammetjes geboren. De wat oudere huppe len vrolijk met hun moeder door de wei en de wat kleinere, pasgeboren lammetjes staan nog in de stal, die in de wei achter het PUM te vinden is. De laatste lammetjes worden half april verwacht en dan zijn alle scha pen bevallen. Koos van Leijden, zijn vrouw en Hans Wesselingh ver zorgen de schapen en de lammetjes die rond het brouwerijterrein de grasvelden netjes houden. Iedere dag worden de schapen in de stal gevoed en wordt gelijk geke ken of alles nog in orde is met de lammetjes. Soms lopen ze de sloot in of heeft een van de schapen iets onder de leden, zoals een van de lammeren op dit moment. Hij heeft een ontstoken oog dat moet wor den verzorgd. De lammetjes kunnen niet allemaal blijven en worden verkocht. Maar voorlopig zijn ze nog bij hun moeder. Het enige zwarte lammetje

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3