158 Erkenning voor bedrijfsopleidingen DCS Heineken o Q> -• Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude 1 DCS Opleidingen 2 Pannenbiertje 3 Nieuw Leven op de Brouwerij 4 Profiel Sabine Spreeuw 9 april 2003 Jaargang 7 Oordopjes Pelgrimstocht Even voorstellen Brechje Wimbledon-gevoel Het management van DCS heeft onlangs beslo ten de mogelijkheid te onderzoeken of de bij DCS gegeven praktijkgerichte opleidingen een landelijke erkenning kunnen krijgen. Dit onder zoek is opgedragen aan VTL. Wat is VTL? VTL staat voor Vakopleiding voor Transport en Logistiek. Het is een grote, landelijke organisatie. In de loop der jaren is VTL uitgegroeid tot een branche opleidingsinstituut voor de gehele transport- en logistieke wereld in Nederland. Veel bedrijven in de logis tieke sector maken dan ook gebruik van het lesaanbod van VTL. Het belang van een erkenning door zo'n organisatie is dat de kwaliteit en het niveau van de DCS bedrijfsopleidin gen gewaarborgd zijn. Omdat VTL voor de gehele branche werkt, heeft zo'n erkenning niet alleen interne waarde voor DCS, maar ook buiten DCS in de hele branche. Dat komt omdat onze opleidingen door die erkenning vergelijkbaar zijn met andere opleidingen in de branche. Voor onze medewerkers verruimt een landelijke erkenning de mogelijkhe den enorm. Voordat de erkenning binnen is, gaat er heel wat gebeuren. Medewerkers van VTL gaan teamleiders mentoren on the job en het management van DCS interviewen over de manier waarop wij bij DCS in de praktijk opleiden. Ook gaan zij ons opleidings materiaal en onze opleidingstrajec ten beoordelen. Naar aanleiding van de bevindingen komt VTL met voor stellen waarin zij aangeven welke actie(s) nodig zijn om tot zo'n erken ning te komen. Het onderzoek begint in week 15, eind augustus komt VTL dan met de aanbevelingen. Jaap Rentmeester, opleidingsfunctionaris DCS Nederland Supply Ook voor Export worden de mogelijkheden onderzocht

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1