TOPdag ploeg A 8 De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Frea Lodewijk (Bouwbureau HNS) tst. 6099, Renske de Laat (Lasswell Communication Events) tst. 7074 of 06-53346447, Manon van Veenendaal (Verpakken) tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. Het redactieadres: Renske de Laat, BK 2.17, Z/Wou. E-mailadres Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum: Het volgende nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 9 april 2003. Teksten en foto's kunnen tot en met vrijdag 28 maart 2003 worden ingeleverd. of nauwelijks mogelijk was vanwege de implementatie van WMS. ledereen heeft het als positief ervaren om eens buiten Heineken over het werk te praten en eikaars ervaringen uit te wisselen. Met dank aan de gastvrijheid van het Archeon. Ploeg A, DCS Binnenland punten moest belichten. Daaruit zijn sterke punten naar voren gekomen maar ook punten die kunnen wor den verbeterd. De uitkomsten die uit deze gesprekken kwamen, moes ten we aan het einde van de dag aan de teamleiding presenteren. Reservekleding was niet nodig Voordat dat echter zover was, heb ben we eerst nog een outdoor-oefe- ning gedaan. Gelukkig was het droog, dus konden we alle reserve kleding in de tassen houden. Rond 16.00 uur kwamen we weer bijeen en hebben de presentatie aan de teamleiding gepresenteerd. Hierover waren verder niet veel vra gen, het was een heldere en duide lijke presentatie. Vervolgens was het tijd voor een biertje en wat bit tergarnituur. Tussendoor werd er nog wat met elkaar geëvalueerd. Rond 18.00 uur konden we aan schuiven voor het diner. Dat was prachtig verzorgd en heeft heerlijk gesmaakt. Al met al kunnen wij tevreden terugkijken naar deze dag. Er is veel bijgepraat, wat op de afdeling niet Woensdag 5 maart moesten we (ploeg A van DCS Binnenland) om 09.00 uur bij het Archeon in Alphen aan de Rijn verzamelen voor een TOPdag. ledereen was ruim op tijd aanwezig en werd welkom geheten met koffie of thee. Marco Vermeulen, Marcel van der Lee en Willeke van Lith waren ook aanwezig. Daarnaast waren er twee trainers om ons te begeleiden. Marcel van der Lee begon om 09.00 uur met een inleidend praatje over de bedoeling van deze dag en wat wij konden verwachten. De ploeg zou de dag doorbrengen zonder aanwezigheid van de team leiders). Willeke en Marco waren er wel bij de inleiding, maar vertrokken daarna samen met Marcel, om weer om 16.00 uur aanwezig te zijn voor de evaluatie samen met Maarten Timmer die nachtdienst had. Toen de teamleiding was vertrokken, kon den we beginnen. We hebben gepraat over de organisatie, wat er allemaal gaande is op de afdeling en wat goed gaat en wat beter kan. Rond een uur of half een konden we aanschuiven voor de lunch. Na de lunch werden we in drie groepjes opgedeeld, die ieder een aantal Tussen het praten door was er tijd voor een lekkere lunch

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8