Ideeënbus Mag ik ij even voorstellen... Sappie! wordt Biertje? Heineken 7 Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Wederom een goed idee uit de Garage van DCS, dit keer van Hans van der Mark en Bouwe Nijgh, beide monteur. Ze hebben samen een oplossing bedacht voor een terugkerende reparatie aan de vorkheftrucks. De remleidingen bij de wielen van de vorkheftrucks braken ongeveer vier keer per jaar af. De oorzaak? Zwerfvuil. Op het brouwe rijterrein en met name bij EVM, slin gert bindtouw en kunstofband op de grond rond. Dit zijn de banden en tou wen die om het verpakkingsmateriaal zitten. Het zwerfvuil, met name bind touw, draait om de banden van de vorkheftrucks heen tijdens het rijden over het terrein en trekt op die manier de remleidingen kapot. Bij de servicebeurt die de vorkheftrucks vier maal per jaar krijgen, moet dit touw worden verwijderd. Als deze remlei dingen kapot zijn getrokken, is de reparatie een enorme klus. Door de slechte bereikbaarheid moeten alle vierde banden eraf om de remmen en de ankerplaat in zijn geheel te kun nen demonteren. Diverse onderdelen, waaronder de remleiding, een specia le verloopnippel, de wielremcilinder, lagers en keerringen, moeten worden vernieuwd tijdens zo'n grote, twee dagen durende reparatie. "Het is ook geen leuke klus om te doen", vertellen Hans en Bouwe. "Je ligt twee dagen op de grond." Een bout is de oplossing Reden genoeg om iets te verzinnen waardoor deze reparatie niet meer nodig is. De oplossing voor dit idee was eigenlijk heel eenvoudig. Door een bout te monteren in het chassis, ter hoogte van de remleiding, draait het touw of de band niet meer om de remleiding heen, maar om de bout, Eigenlijk een simpele oplossing: een bout monteren in het chassis waardoor de remleiding niet meer kan afbreken. Naast het voordeel dat de reparatie niet meer hoeft plaatst te vinden, is de oplossing ook kosten besparend. De reparatie van een vorkheftruck bedraagt ruim 330 euro per keer en daarbij zijn de arbeids uren nog niet eens meegerekend. Het idee is dan ook door de Ideeën buscommissie goedgekeurd en inmid dels bij de vorkheftrucks van EVM uit gevoerd. De overige vorkheftrucks krijgen de bout gemonteerd wanneer ze voor een servicebeurt bij de Garage komen. Hans en Bouwe zijn alweer bezig met een nieuw idee, dat zij nog naar de Ideeënbuscommissie moeten sturen. We zijn benieuwd... Na een 'frisse' periode van ruim vijfjaar bij Vrumona ben ik weer terug in Zoeter woude. Bij Vrumona heb ik de opzet van het managementsysteem gecoördi neerd. Dit systeem is eind november 2002 gecertificeerd op de ISO 9001-, milieu- en HACCP-norm. Eerder dat jaar behaalde Vrumona al het GMP+-certifi- caat. Het systeem is een volledig digi taal opgezet systeem, zowel voor het documentatiebeheer (procedures, Hans Aalbers instructies en opleidingsmodules) als voor de interne audits en het AV-beheer (Aanvraag Verbetering). Tijdens de allereerste certificering van het kwaliteitssysteem van de brouwerij en in 1995 was ik ISO-coördinator bij Brouwerij Den Bosch. Nu, acht jaar later, zijn duidelijk de verschillen met toen te zien. Het systeem heeft zich sterk ont wikkeld en heeft een duidelijke plaats in de brouwerij. Behalve... Juist, het EQS- systeem. Daar zal ik me dan ook het eerst mee gaan bezighouden in Zoeterwoude. Ik ga mij inzetten om het EQS-systeem zo te ontwikkelen dat het een gebruikersvriendelijk systeem wordt voor iedereen in de Brouwerij. In de toe komst wordt ook de auditplanning en het AV-beheer in dit systeem geïntegreerd en dan zijn we van een hoop papier af. Heb je ideeën of vragen over het managementsysteem, kom dan gerust langs. Ik zit in het Bedrijfskantoor, kamer 3.31. Hans Aalbers, Management Systeembeheerder Toestel 6152 Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 7