Geen verkiezingen voor OR Zoeterwoude in 2003 Amstel-vrachtwagen vernieuwd Ondernemingsraad I Zoeterwoude 6 Omdat er evenveel kandidaten als zetels zijn, komen er geen verkie zingen dit jaar. Er zijn 15 kandida ten; 13 voor de CAO en 2 voor de CAVO. De nieuwe leden worden per 26 maart benoemd verklaard en op 14 april in de OR- vergadering geïn stalleerd. De Ondernemingsraad prijst zich gelukkig dat ze weer 15 goede kandidaten heeft gevonden, waaronder één vrouw. Er zijn zes Als voorproefje ziet u boven ons 'nieuwkomers'. In de loop van de tijd stukje het nieuwe OR-logo. zullen zij in Leven in de Brouwerij aan u worden voorgesteld. Ondernemingsraad Zoeterwoude De nieuwe leden zijn: Sabine Spreeuw Personeel Organisatie Piet Hagenaars Opleidingen Cock van der Lans Onderhoudsgroep Verpakken/Opslag Ferry van der Linden Kwaliteits Controle Team Paul van Oeffel Verpakken Henk van Polanen Verpakken Misschien heeft u ze al zien rondrij den op het terrein; de vernieuwde vrachtwagens van Amstel. Alle ver voersmiddelen van Amstel zijn van uiterlijk vernieuwd. De eerste vracht wagens rijden al met een totaal nieuw decor door het land om het bier bij de klant te bezorgen. Uiteraard is het de bedoeling dat alle vrachtwagens de verandering onder gaan. Met het design is gekozen voor een nieuwe vorm van communicatie op de vervoersmiddelen, het gaat erom continu zichtbaar te zijn. Een soort rijdende abri dus. Een aantal afdelin gen, waaronder MMU, DCS en Marketing, heeft samengewerkt bij de realisatie van dit project.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 6