Stap verder bij geurbestrijding Technisch Magazijn 'verhuisd' Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude i- Zoals algemeen bekend is, ontstaan er bij verwerking van afvalwater ook wat minder aangename geurtjes (rotte eieren). Op een aantal plaat sen op de waterzuivering worden die geurstromen momenteel met behulp van een ventilator verzameld en naar de carrousels (zuiverings- bak) geleid. Het effect hiervan is echter onvoldoende, zodat Heineken besloten heeft om naar een andere oplossing te zoeken. Hopelijk tot tevredenheid De planning is dat de toren eind maart in bedrijf komt. De werking is als volgt: in de toren bevinden zich drie lagen met poreus materiaal. De verzamelde geurstromen worden vanonder in het geurfilter geleid en verlaten het filter weer aan de bovenzijde. Van bovenaf wordt periodiek water gesproeid. Op de drie lagen poreus materiaal zal zich een biomassa vormen die in staat is de geurcomponenten van de passe rende lucht af te breken. Dit alles hopelijk tot tevredenheid van de omwonenden en ook van 'de Provincie', die uiteindelijk de vergun ning moet verlenen voor al onze brouwactiviteiten. Onder leiding van projectleider Jaap Na het verdwijnen van het Reclamemagazijn begin 2001, bestaat de magazijnorganisatie alleen nog uit het Technisch Magazijn. Voor een juiste aansturing van het magazijn is een techni sche invalshoek meer dan wenselijk. Daarom is het Technisch Magazijn van Unit-Control naar de Technische Dienst verhuisd. De reden waarom het Technisch Magazijn niet eerder bij de Technische Dienst is gevoegd, komt doordat de Onderhoudsgroep nog onder verantwoordelijkheid van de Technische Dienst viel. Aangezien deze Onderhoudsgroep een grote klant van ons is, is het niet wenselijk dat zowel de beheerder (het Magazijn) als de gebruiker (de Onderhoudsgroep) van de technische materialen binnen de Technische Dienst vallen. De Onderhoudsgroep Verpakken is inmiddels naar de ver- pakkenorganisatie verhuisd, waar door de mogelijkheid zich voordeed om het Technisch Magazijn onder de Technische Dienst te plaatsen, wat nu ook een feit is. Jullie als klant zullen van deze 'ver huizing' niets merken; wij blijven jul lie van dienst met dezelfde service. medewerkers Technisch Magazijn Nederland Supply Eind februari was er weer veel bedrijvigheid op de afvalwaterzuivering. Naast de bestaande reactor van de anaërobe zuivering werd een grote witte tank geplaatst. Misschien dat sommi ge mensen denken dat we het brouwproces ver plaatst hebben naar de waterzuivering daar de tank enige gelijkenis vertoont met de bestaande apollo's, maar dat is dus niet het geval. De tank is een biologisch geurfilter. van der Steen, met ondersteuning van diverse disciplines binnen Heineken (technisch, technologisch, automatisering), wordt er hard aan gewerkt om de ongewenste geur tot een aanvaardbaar niveau terug te brengen. Wim Schaap, technoloog Energie en Jaap van der Steen, projectleider

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 5