Brouwerij maakt ISO-certificaat waar Een simpel kabelbindertje was de oplossing Heineken Leven in de Brouwerij - Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude Van 5 tot en met 7 februari heeft op de Brouwerij de jaarlijkse ISO-audit door Lloyds plaatsgevon den. De resultaten van de Lloyds ISO-audit waren zeer goed. Lloyds maakt ieder jaar 'een foto' van de Brouwerij, waarbij ze in detail op alle afdelingen ingaan, of we daadwerkelijk volgens onze eigen procedures werken en hoe we onze processen beheersen. Verder zijn klanttevredenheid en continu verbe teren de kernthema's binnen ISO. Inmiddels omvat ons ISO manage ment systeem ook HACCP (voedsel veiligheid), milieu ISO en GMP+ (bij producten die naar de diervoerder- branche worden afgevoerd). Tijdens de finale terugkoppelsessie, aan het einde van de audit, werden met name de volgende structurele verbeteringen genoemd: storings analyse, Hygiëne Orde Netheid, een zichtbaar schonere brouwerij, beheersing kritische punten voedsel veiligheid, doorvertalen van key per formance indicators en gebruik van deming cirkel en preventieve verbe ter teams. De betrokkenheid van vele in de Brouwerij bleek onder andere uit druk bezochte terugkoppelsessies iedere ochtend. Tot slot kan worden vermeld dat we ook reeds voldoen aan de nieuwe en verscherpte ISO- norm, waar we pas einde dit jaar aan zouden moeten voldoen, ledereen bedankt die zich voor dit resultaat heeft ingezet. Marlies Wijckerheld Bisdom, hoofd Bedrijfstechnologische Dienst Ted Ruitenbeek Ted Ruitenbeek, sinds maart 2000 werkzaam op de Logistieke Werkplaats, stuitte tijdens zijn werk op een steeds terugkerende reparatie. De hef trucks waarop een scanner is gebouwd, keerden drie a vier keer per jaar terug met hetzelfde probleem; het stekkertje waarmee de scanner aan het beeldscherm is verbonden, moest door slijtage worden vervangen. scanpistool getrokken, waar door na verloop van tijd speling optreedt bij het stekkertje waarmee de scanner aan het beeldscherm is verbonden. Het stekkertje wordt hierdoor zo beschadigd, dat deze vervangen moet worden. Enorme besparing Ted heeft zonder het aan iemand te melden, de kabel tijdens een repa ratie vastgezet met een kabelbin dertje, in de hoop hiermee het pro bleem op te lossen. En ja hoor, de kabel van de desbetreffende hef truck hoefde niet meer te worden vervangen. Nadat Ted deze test met zijn ploeg had besproken, heeft hij op aanraden van zijn collega's het idee naar de Ideeënbuscommissie opgestuurd. Deze werd zonder aan passing goedgekeurd, de besparing van een kabelbinder voor alle 42 heftrucks is dan ook enorm: 15.764,63 euro. Inmiddels zijn alle heftrucks uitgerust met een kabel bindertje en heeft de Logistieke Werkplaats geen kabel meer hoe ven vervangen. In de toekomst wordt gekeken of dit ook een oplos- Bij DCS Export in Zoeterwoude en Den Bosch en bij DCS Binnenland in Zoeterwoude wordt met zo'n hef truck gereden. Tijdens het scannen van de te beladen pallets wordt iede re keer aan het kabeltje van het Nederland Supply sing is voor de heftrucks van EVM. Ted is rijkelijk beloond voor zijn idee. Hij ontving maar liefst 1.600 euro en als extraatje een tegoedbon van 135 euro van de afdeling P&O. Naast de beloning is Ted ook trots dat zijn idee is uitgevoerd. Helaas heeft Ted don derdag 13 februari de Brouwerij ver laten, omdat zijn contract afliep. Benske de Laat

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 3