55 Eerste apollo's arriveren Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude 26 februari 2003 Jaargang 7 Heineken In de nacht van 17 op 18 februari zijn de eerste zes apollo's voor Apolloblok 5 in de haven bij Zoeterwoude Rijndijk aangekomen. Dinsdag 18 februari werden de eerste drie in de staalcon structie geplaatst; een klus waarbij nog heel wat komt kijken. De apollo's komen uit Duitsland en zijn daar vandaan per boot naar Nederland vervoerd. Op de plaats van bestemming werden de apollo's een voor een met een hijskraan op een vrachtwagen gehesen, die onder speciale begeleiding naar de Brouwerij reed. Stapvoets, want zo'n apollo is nogal groot van omvang. Op de Brouwerij aangekomen, werd de apollo door twee hijskranen van de vrachtwagen getild en rechtop gehangen. Vervolgens liet de hijs kraan de apollo op een trailer zak ken, waarmee hij naar de juiste plaats werd gereden. Woensdag 19 februari werden de andere drie apollo's op hun plaats gehesen. Nog twaalf te gaan In totaal worden achttien apollo's geplaatst, waarvan de volgende zes in week 11 en de laatste zes in week 14. Naar verwachting wordt Apollo blok 5 vrijdag 30 mei in gebruik genomen. De apollo's worden dan als opslagruimte gebruikt voor extra navergisting van het bier. Bouwbureau HNS 1 De eerste apollo's 2 Geen vette hap 3 Ideeënbus 4 Zo vader, zo zoon 5 Foto van de maand 6 Profiel; Linda Binnendijk 7 Nieuwe voorzitter OR 8 VCA-opleidingen EUROPA Nederland Supply

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1