Hooggeëerd bezoek Pilot EVC techniek succesvol afgerond 8 De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 6321, Renske de Laat (Lasswell Communication Events) tst. 7074 of 06-53346447, Frea Lodewijk (Bouwbureau HNS) tst. 6099, Manon van Veenendaal (Verpakken) tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. Het redactieadres: Renske de Laat, BK 2.17, Z/Wou. E mailadres Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum Het volgende nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 26 februari 2003. Teksten en foto's kunnen tot en met vrijdag 14 februari 2003 worden ingeleverd. op de harde weg charges in galop uit te voeren. Ze zijn een paar uur hard aan het oefenen geweest. Na afloop heeft de politie te paard speciaal voor Leven in de Brouwerij nog even voor de foto geposeerd. Om 13.00 uur was de bar in het Bedrijfskantoor afgehuurd, waar ze onder het genot van een lunch even konden bijkomen. Manon van Veenendaal en Carola Verkerk De bereden politie poseert speciaal voor Leven in de Brouwerij De politieauto's met trailers Het vorige bezoek van de bereden politie eindig de in november 2000 met de opmerking 'mis schien tot de volgende keer'. Dinsdag 28 januari mocht de brouwerij de politie te paard wederom voor een oefening ontvangen. Eens in de paar jaar wordt door de politie een oefening georganiseerd voor jonge paarden en nieuwe berijders. Tijdens deze oefening moe ten zij ervaring opdoen in extreme situaties. Tijdens de eerste oefening bleek het brouwerijterrein een zeer geschikte locatie te zijn. De groep bestond uit tien paarden met hun rui ters, die in twee groepen hun oefe ningen gingen doen. Er werd vele malen geoefend om vanuit stilstand houd op het niveau van WEB 3 en WEB 4 aan hen werden uitgereikt. Tevens werden er certificaten door de Stichting Opleidingen Metaal (SOM) overhandigd die ook de EVC-metingen verricht hebben. Goedkeuring De stand van zaken is, dat de bedrijfs leiding hun goedkeuring aan het EVC- traject techniek heeft verleend. Op het moment dat de procedure bekend is, kunnen er deel nemers via hun leidinggevende bij de afdeling Opleidingen worden aange meld. Jan Kühn, Opleidingen Brouwerij Voor de deelnemers van de pilot EVC techniek was 17 december een bijzondere dag. Die dag was namelijk de uitreiking van de certificaten en diploma's, behaald na een meting van EVC. EVC staat voor Eerder Verworven Competenties. Met andere woorden: er wordt onderzocht welke relevante werkervaring een medewerker heeft opgedaan in zijn of haar arbeidsverle den. Dit was voor de deelnemers op de foto zo succesvol dat door het Regionaal Opleidingscentrum diplo ma's van Monteur Montage Onder- De trotse deel nemers met hun behaalde diplo ma en certifica ten. Boven: Theo van Emmerik en Aad van der Meer en onder: Stan van Bommel en Marcel van der Voort

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8