Heropening vernieuwde Proefbrouwerij Heineken Nieuwsblad voor de Brouwerij Zoeterwoude 12 februari 2003 Jaargang 7 u ji De Proefbrouwerij is geheel vernieuwd en om die reden vrijdag 24 januari op feestelijke wijze her opend. Namens de Raad van Bestuur kwam Jean Francois van Boxmeer naar Zoeterwoude om de opening te verrichten. Zo'n tachtig mensen woonden de her opening bij, waar iedereen onder het genot van een hapje en een drankje de hernieuwde Proefbrouwerij kon bewonderen. Van Boxmeer vertelde in zijn speech onder de indruk te zijn van de hoeveelheid informatie en data waarover de Proefbrouwerij beschikt. Ook afdelingsmanager Jeroen de Jong sprak de aanwezigen toe. Hij benadrukte het belang van de Proefbrouwerij voor heel Heineken en bedankte allen die hadden meege werkt aan de verbouwing. Ook de afdeling Nieuwbouw, die al het civiele Nederland Supply werk voor haar rekening heeft geno men onder leiding van Rob Barendregt. De verbouwing heeft verschillende verbeteringen opgele verd voor de Proefbrouwerij. In de eerste plaats is er een flinke auto matiseringsslag gepleegd. Daarnaast is alles nu gelijkvloers en netjes opnieuw geschilderd. Ook veel appa ratuur en machines zijn vernieuwd. 1 Heropening Proefbrouwerij 2 Afscheid DCS 3 Wisseling van de wacht 4 Veiligheid Europees Kampioen (H)ijspret met nieuwe klaringskuip Vorderingen Apolioblok 5 Hooggeëerd bezoek 5 6 7 8 Van links naar rechts: Siep Hiemstra (HTS), Jean Francois van Boxmeer (RvB), Tom de Man (PP&C), Bob Nunescardozo (Rockwell Automation), Henk Oexman (Proefbrouwerij) en Ruud de Leede (HTS-PS)

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 1