Heineken heeft de beste reputatie van Nederland Opknapbeurt voor BK tó- 8 De redactie: Karin Jansen (Brouwen) tst. 7407, Frea Lodewijk (P&O) tst. 6099, Esther Tops (Lasswell Communication Events) tst. 7074 of 06-22502578, Menno Middelkoop (Lasswell Communication Events) tst. 7074 of 06-10905631, Manon van Veenendaal (Verpakken) tst. 7216, Carola Verkerk (Interne Dienst Bedrijf) tst. 7221. Het redactieadres: Esther Tops en Menno Middelkoop, BK 2.17, Z/Wou. E-mailadres Zoeterwoude: Leven in de Brouwerij De inleverdatum Het volgende nummer van Leven in de Brouwerij verschijnt 12 februari 2003. Teksten en foto's kunnen tot en met vrijdag 31 januari 2003 worden ingeleverd. Heineken heeft officieel de beste maatschappe lijke reputatie ais onderneming. Het bewijs daar voor is de Reputation Award 2002 die Heineken won door het best te scoren in de jaarlijkse Reputation Quotient (RQ). Dit is een grootschalig onderzoek van Blauw Research dat de reputatie meet van de dertig meest zichtbare organi saties in Nederland. Anthony Ruys, voorzitter van de Raad van Bestuur, ontving de Award uit handen van Cees van der Hoeven, topman van Ahold, die vorig jaar zelf nog de Award in ont vangst mocht nemen. Heineken, in 2001 nog op een vierde positie, heeft zich op overtuigende wijze ontwikkeld. Dit jaar behaalde Heineken de hoogste score op maar liefst vijf van de zes onderdelen: finan ciële performance, producten en dien sten, organisatie als werkgever, emotio nele aantrekkelijkheid en mens en maatschappij. Op het zesde onderdeel, visie en leiderschap, eindigde Heineken op een tweede plaats achter Microsoft. De RQ-top-vijf van 2002 ziet er als volgt uit: Heineken Ahold Unilever Microsoft Ikea Vorig jaar was de rangorde: Ahold, Sony, Unilever, Heineken en Microsoft. Als het goed is, ronden we 1 februari de werkzaamheden op de eerste ver dieping van het BK af. De bewoners van deze gang, met name TD en Inkoop, zijn dan de eersten bij wie de nieuwe 'look' van het BK is doorge voerd. Roomkleurige deuren in plaats van grijze, een verlaagd plafond... het geheel heeft een warmere uit straling gekregen. Ook is op de eer ste verdieping overal nieuwe vloerbe dekking gelegd. Hierover verschillen de smaken: groen met gele druppels is wel heel anders dan de vertrouwde blauwgrijze vloerbe dekking. Alle werkzaamheden zijn voorspoedig verlopen. Elektriciens, plafonneur, schilders en tapijtleggers zijn geen onvoorziene proble men tegengekomen tijdens hun werk. Bij het werk hebben we geprobeerd de overlast voor de bewoners zo veel mogelijk te beperken. Wanneer deze verdieping klaar is, gaan we verder met de ver gaderruimtes op de tweede en derde etage. Deze ruimtes krij gen eind februari ook nieuw meubilair. Met onder meer moderne stoelen, van kunststof en met stalen poten. Daarover meer in een volgende editie van Leven in de Brouwerij. Ook voor de overige BK-verdiepingen staat zo'n opknapbeurt op het pro gramma. Het streven is elk jaar één etage onder handen te nemen. Hans Wesselingh, Bouwbureau HNS

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 8