Mag ik mij even voorstellen... Bedrijven houden het in eigen hand Bas van der Ven (27) Bewaking In memoriam Hallo, ik ben Bas van der Ven en ik ben 27 jaar oud. Ik ben woonachtig in Hazerswoude en woon daar samen met mijn vriendin en mijn dochter. Ik ben 1 december als beveiligings beambte begonnen bij de Bewaking. Na zes jaar kokkerellen in het Bedrijfs restaurant weer eens een nieuwe uit daging voor mij. Voor mijn nieuwe functie heb ik de opleidingen alge meen Beveiligingsmedewerker en vakdiploma Beveiliging gevolgd, waar voor ik overigens nog een paar modu les moet halen. De basiscursus bestaat uit een weekje theorie en praktijk, waarbij je een middag brand jes moet blussen op een oefencen trum bij de Universiteit van Utrecht. De BHV-cursus heb ik inmiddels ook al gedaan en ik ben nu bezig met mijn EHBO-cursus. Naast mijn werk probeer ik ook nog wat aan mijn conditie te doen. Ik voetbal bij Bernardus (in de selectie) en ik fitness een beetje. Zo af en toe ga ik met een groep vrienden naar een dance-event en op zijn tijd pak ken we ook een filmpje. Binnenkort ga ik trouwens toch ook maar eens naar de Heineken Music Hall vanwege de goeie feesten! Regering en bedrijfsleven hebben voor de derde keer afspraken gemaakt over de manier waarop we met verpakkingen in Nederland moe ten omgaan. Deze afspraken worden vastgelegd in een convenant. In dit convenant zijn aparte afspraken gemaakt over verpakkingen voor bier, frisdrank en water. Hierin staat dat hervulbare verpakkingssystemen moeten blijven bestaan en dat de invoering van nieuwe eenmalige ver pakkingen beperkt blijft. Als een brouwer meer dan twee pro cent van zijn productie voor de Nederlandse markt wil verpakken in een nieuwe eenmalige bierfles van glas of kunststof, moet een milieu analyse aantonen dat het milieu hier door niet zwaarder wordt belast dan door hervulbare flesjes. Voor fris drank en waterverpakkingen van een 0,5 liter of meer gelden dezelfde regels. Het bedrijfsleven maakt deze afspraken om zoveel mogelijk vrij heid te behouden in de verpakkings mogelijkheden. Wilma Gertenaar Met grote verslagenheid ontvingen wij 27 december 2002 het bericht dat onze collega Willem Hoek plotse ling is overleden. Vanaf juli 1985 is Willem werkzaam geweest op ver schillende colonnes. Vanaf 1991 was Willem een zeer gewaardeerd colle ga op Colonne 6, waar hij was uitgegroeid tot een bekwaam colonneoperator. Willem was bezig met het laatste jaar van de vierjarige SOM-opleiding en was daardoor ook op het gebied van techniek ruim inzetbaar. Zijn motto was: 'Als je iets niet weet, zorg ervoor datje het te weten komt'. In zijn vrije tijd was Willem jeugd leider van voetbalvereniging Katwijk en hij kon daar met veel plezier en enthousiasme over vertellen. Willem is slechts 40 jaar geworden en we verliezen in hem een bijzonde re collega, die voor iedereen klaar stond. We zullen hem erg missen. Ons medeleven gaat uit naar zijn vrouw en kinderen die hem dierbaar waren. Wij wensen hen heel veel sterkte toe om dit verlies te dragen. De collega's van Colonne 6

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken - Leven in de Brouwerij | 2003 | | pagina 4