'Kopstukken9 El Aguila vereeuwigd Heineken present op evenement in Bromont Grootse plannen voor brouwerij Amsterdam Verkeersdrempel? G,W.N.-film voor export HEINEKEN INTERNATIONAL MAGAZINE NR. 16 In de bar van het El Aguila hoofdkantoor in Madrid hangt sinds enkele maanden een bijzonder schilderij. Het olieverf doek bevat de portretten van het huidige management van El Aguila. De schilder gebruikte een bekend doek van kunstenaar Solana als basis voor het schilderij. Pasfoto 's van het management waren voor de schilder voldoende om een kopie van het oude doek te voorzien van een nieuwe dimensie. Het management van El Aguila kreeg het schilderij als afscheidscadeau van een van de medewerkers. Van links naar rechts zien we de heren Alcacer, Kakebeeke, Blüm, Strobos, Rodera en Biosca. Uiterst rechts op het schilderij staat de heer Ramos Montero, die, hoewel geen lid van het management, volgens de schenker toch een plaatsje op het doek verdiende. Op het bouwterrein van Dreher in Popoli liggen enkele verkeersdrempels voor snelheidsbeperking. De auto mobilisten worden keurig gewaar schuwd door bovenstaand ver keersbord. Iemand dacht bij het zien van het bord blijkbaar aan iets héél anders. De Gedistilleerd en Wijn- groep Nederland (G.W.N.) heeft een export-afdeling op gezet onder de naam Bokma Coebergh Distillers. Om de nieuwe organisatie meer be kendheid te geven onder po tentiële klanten is een video film gemaakt met als titel 'What's in a name'. In de video wordt verteld wat G.W.N. is en welke produkten men voert. De export-groep van G.W.N. zal in het buitenland deze video als introductie gaan gebruiken. De film wordt inge leid door de heer A.H. Heine- ken. Ook de heren P. Bokma en H.F.M. Coebergh leveren een bijdrage. Bromont, in de Canadese provin cie Québec, was de stad waar enige tijd geleden het prestigieuze con cours hippique International Bro mont plaatsvond. Het evenement, dat 25.000 bezoekers trok, werd voor de tweede maal gehouden en heeft inmiddels al een grote reputa tie opgebouwd in de paardensport wereld. Heineken behoorde tot een van de sponsors, wat betekende dat Heineken bier en Amstel Light de enige biermerken waren, die ter plekke mochten worden geschon ken. Bovendien werd de ring voor zien van een aantal Heineken- en Amstel spandoeken. Een onderdeel van het pro gramma stond in het teken van Hei neken. De heer R.L.J. Stevens, als area export manager Noord-Ame rika voor Heineken in de Ver enigde Staten werkzaam, overhan digde de eerste prijs aan de 'Heine ken Champion Chasseur Adulte'. (zie foto) De Heineken-brouwerij in Amsterdam, die in april dit jaar de produktie staakte, zal een metamorfose ondergaan en wordt een groot dynamisch ontvangstcentrum. De vele tienduizenden buitenlandse bezoekers kun nen vanaf mei 1990 via een rondleiding met video's, films, diaseries en een tentoonstelling van brouwerij-attributen een compleet beeld krijgen van onze onderneming en de kwaliteit van onze bieren. Het centrum zal niet alleen worden gebruikt voor de vele bezoekers; ook de commerciële relaties van Heineken kunnen in de voormalige brouwerij gastvrij worden ontvangen. De afbeelding toont een ontwerp van de ruimte waar het brouwproces en de geschiedenis van Heineken zullen worden getoond. Deze ruimte vormde in het verleden de gisttanks. Het is de bedoeling dat de tanks als expositieruimte worden gebruikt.

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Heineken International Magazine | 1988 | | pagina 2