No. 15 HET DWAALLICHT Januari 1943. Bovendien "doet" een dergelijke "heerenfuifhet noodzakelijker wijze op een avond beter dan op een Zondagmiddag. Doch al deze oorlogsomstandigheden in aan merking genomen, was de opkomst zeer bevredigend, de stemming best en de prijzentafel. Het is akelig, zooveel dingen er tegenwoordig zijn, v/aar je eigenlijk beter maar niet over kunt praten en daarom willen we volstaan npet de vermel ding, dat iedereen tevreden was en er zelfs niemand van de deel nemers zonder prijs naar huis ging. Maar de beste, de vet ste, de waardevolste, de unicum- prijs ging naar huize-Marinus Het was een monster-konijn, ge schonken door den Heer Honig en zóóver boven de andere prijzen verheven, dat wij het het eer lijkste vonden zijn winnaar door het strikt onbevooroor deelde lot te laten aanwijzen. Gelukkig Nieuwjaar, mooi weer en goede velden en vooral trouwe opkomst! De elftalcommissie. De Feestcommissie wenscht ti een gelukkig 1943 en hoopt, dat zij voor den vol genden Kerst-schiet-AVOND weer vrij kan kiezen uit de heerlijkheden, op den om slag van dit DwaSLlicht a^be e3d. partijen treffers wedstn ge w .verl. gewWerl. ontv. gegev. pnt A.3.C. I 5 5 33 - 12 93 - 157 10 INCA3S0-BK. 4 4 25 - 11 95 - 121 8 D.O.3. 6 4 2 28 - 26 153 - 165 8 H.B.M. 6 2 4 28 - 26 156 - 157 4 A.3.C. II 5 2 3 23 - 22 132 - 130 4 A.P.G.3. I 6 1 5 20 - 34 179 - 139 2 A.P.G.S. II 6 1 5 14 - 40 181 - 120 2 S C HERMEN De verwachting, dat de schermcompetitie vóór Kerstmis zou zijn beëindigd, is niet in vervulling gegaan. Voor de sa belcompetitie ontbreken nog de ontmoetingen van de Incasso-Bank tegen A.3.C. I en II, ontmoetin gen, die voor de bezetting van de eerste plaats beslissend zullen zijn. ri.B.M. is uitgespeeld en tenzij de ontmoeting met incasso- bank aan A.3.C. II nog één of meer punten zou opleveren, is de vierde plaats op de ranglijst verzekerd. De ranglijst wordt gesloten door de beide ploegen van de politiemannen. HST BESTUUR VAN DS SPORTCLUB H.B.M. /B'iSCHT DIRECTIE, PROCURATIEHOUDERS EN PERSONEEL VAN DE HE INEKE N 3 BROU 7ERY EN ALLEÏ VERDEREN SPORTCLUBLEDEN EEN GELUKKIG NIEUWJAARl

Jaarverslagen en Personeelsbladen Heineken

Het Dwaallicht | 1943 | | pagina 5